Ratas: rahvastikuprognoos innustab perekeskset Eestit edendama

"Edaspidi hakkab elanike arvu kujundama peamiselt loomulik iive, mida on viimastel aastatel toetanud ka mitmed poliitilised otsused," ütles peaminister Jüri Ratas. "Ühe näitena on lasterikka pere toetus panus kolmandate laste sündi ja seega rahvastikutrendide muutusesse." 

Pilt: Scanpix
Eesti

Ratas: rahvastikuprognoos innustab perekeskset Eestit edendama

Toimetaja: Toomas Raag

"Edaspidi hakkab elanike arvu kujundama peamiselt loomulik iive, mida on viimastel aastatel toetanud ka mitmed poliitilised otsused," ütles peaminister Jüri Ratas. "Ühe näitena on lasterikka pere toetus panus kolmandate laste sündi ja seega rahvastikutrendide muutusesse." 

Ratase sõnul on seetõttu oluline, kuidas tagame, et Eesti on hea koht pere loomiseks ja laste kasvatamiseks. "Valitsus on ühe prioriteedina seadnud peresõbraliku Eesti ehitamise ning meie tegevusprogrammis on selleks konkreetsed sammud," ütles Ratas. "Loodan, et need ideed õnnestub ellu viia ning kõik meie poliitilised otsused panustavad ühe olulise põhimõttena ka Eesti rahvaarvu kasvu."

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt elab 2080. aastal Eestis ligi 1,2 miljonit inimest ning kuigi rahvaarv väheneb, näitab prognoos selle trendi aeglustumist.

Rahvaarv väheneb järgmise 60 aastaga 11 protsenti, järgmise 25 aastaga 35 800 inimese võrra ja 2080. aastaks 145 200 inimese võrra.

Värskelt koostatud prognoosi järgi on rahvaarvu kahanemine ligi viis korda väiksem kui varasema, 2014. aasta andmetel tehtud prognoosi kohaselt. Siis ennustati 2040. aastaks kaheksa protsenti väiksemat rahvaarvu kui uue prognoosi järgi. Muutuse põhjus on rändetrendide muutus – eelmine prognoos koostati ajal, mil Eesti kaotas elanikke välisrändes, kuid nüüd on see trend muutunud. Seega rahvastikuprognoosi uue põhistsenaariumi järgi eeldab Statistikaamet, et rände tõttu kasvab rahvaarv igal aastal umbes 1500 inimese võrra.

Oodatav eluiga kasvab

Sündimus on oluline komponent, mille kaudu rahvaarv peamiselt kasvab. Praegusi trende pikendades võib eeldada, et sündimuskordajad jätkavad kasvu. Prognoosi põhistsenaariumi järgi eeldame, et sündimus kasvab 2080. aastaks tasemele, kus ta on praegu lõpetatud sündimuskordajana – keskmiselt 1,86 last naise kohta.

Oodatav eluiga on praegu meestel 74 ja naistel 82 eluaastat. Need näitajad on iga aastaga tõusnud ning jäävad prognoosis jätkuvalt kasvama – 2080. aastaks on meeste oodatav eluiga 83,5 ja naistel 89 eluaastat. Meestel toimub kasv natuke kiiremini kui naistel, mille tulemusel väheneb Eestis teiste Euroopa riikidega võrreldes erakordselt suur sooline lõhe oodatavas elueas 5,5 aastani.

Prognoosist selgub, et peamiselt hakkab rahvaarvu kujundama loomulik iive. Sünde jääb vähemaks ja mõne aja pärast hakkab surmade arv kasvama. Rahvaarvu muutuste juures on oluline, kuidas muutub Eesti elanike vanuseline koosseis. Prognoos näitab rahvastikus tööealise ehk15–64-aastaste elanikkonna 8,6 protsendipunktilist vähenemist kuni 2060. aastateni, misjärel toimub väike kasv. 65-aastaste ja vanemate osatähtsus rahvastikus kasvab ühtlaselt 20 protsendilt 30-le aastaks 2060. 20 aastaga langeb laste ehk kuni 14-aastaste osatähtsus rahvastikus 16 protsendilt 14-le ja edasi toimub väike tõus. Et sündimus on allpool taastetaset, jääb loomulik iive negatiivseks.

Rahvaarv kasvab enam Harjumaal

Prognoos valmis ka maakondade kohta aastani 2045. Maakondades toimuvad muutused erinevalt: kui Eestis kokku vähenes rahvaarv 2045. aastaks 2,7 protsenti, siis Ida-Viru, Järva, Valga ja Jõgeva maakonnas kolmandiku. Kahaneva rahvaarvuga maakondades on elanikkond keskmisest vanem ja neis kujundab rahvastikku peamiselt surmade arv. Rahvaarv kasvab enam Harjumaal, sealhulgas Tallinnas. Tartu maakonna rahvaarv püsib samuti väikses kasvutrendis.

Rahvastikuprognoose koostatakse vastavalt olemasolevatele trendidele, pikendades neid tulevikku. Selline pikendamine ei ole kunagi ühene, sest tulevik on tegelikult ettearvamatu. Isegi stabiilses kulgemises on alati alternatiivseid võimalusi, kuidas trendid hakkavad muutuma, rääkimata ootamatustest.

Statistikaametil valmis aastaks 2080 neli rahvastikuprognoosi. Pressiteates tutvustasime põhistsenaariumi. Lisaks põhistsenaariumile on üks stsenaarium, kus on sündimus ja ränne on kõrgem, teine stsenaarium, kus sündimus on madalam, suremus kõrgem ja ränne tasakaalus ning kolmas stsenaarium, kus on sündimus perioodi lõpuks tõusnud taastetasemele.

Laadimine...Laadimine...