10 kommentaari

apell

Vasta kommentaarile

https://www.telegram.ee/eesti/ilvi-joe-cannon-iseseisvuse-taastamisel-mangis-oma-osa-ka-balti-apell

diplomaat

Vasta kommentaarile

Läti ja Leedu eeskujul peaks ka Eesti avalikustama välisministeeriumi 1939. aasta arhiivi.

ingerlane

Vasta kommentaarile

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20190823-pakt-molotova-ribbentropa-pribaltika-lishilis-nezavisimosti-iz-za-litvy/?utm_source=smi2
Vene pool MRP-st.
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/23/moscow-campaign-to-justify-molotov-ribbentrop-pact-sparks-outcry

toetaja

Vasta kommentaarile

https://www.eesti.ca/toetame-petserimaa-vabadussamba-rajamist/article54280

slovakk

Vasta kommentaarile

Näiteks 1968 aasta sündmuste aegu Tšehhoslovakkias sai NLKP peasekretär Brežnev 18. augustil kirja USA president Johnsonilt, milles teatati, et vastavalt Jalta - Potsdami konverentside otsustele kuulub Tšehhoslovakkia NL-i mõjusfääri ja Lääs ei sekku. Mõistagi kehtisid samad kokkulepped ka 1953 aasta sündmuste aegu Ida - Berliinis ja 1956. aastal Ungaris, aga ka 1947. aastal Saksamaa inglise okupatsioonitsoonis toimunud mässu ajal.

siht silme ees

Vasta kommentaarile

Albert Pike kolme maailmasõja kava.
https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
https://parnu.postimees.ee/2351907/palestiina-umbsolm-kas-iii-maailmasoja-pohjus
I maailmasõda pidi hävitama kolm keisririiki - Saksamaa, Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja lõppedes pidi Venemaast saama kristlusevastane jõud, mille abil illuminaadid asuksid pealetungile kristlikele riikidele.
II maailmasõda pidi puhkema juutide ja äärmusliku rahvusideoloogia konfliktist, mille tagajärjel tekiks juudi riik ja kasvaks illuministliku poliitika eesmärke täitva Venemaa mõjuvõim.
III maailmasõja pidi põhjustama juutide ja islamimaailma vastasseis.

no nii

Vasta kommentaarile

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=13908
Ajakirjanik Andres Raid nõudis Tallinna halduskohtus Sotsiaalministeeriumilt Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist kui Nõukogude armees teenima sunnitud eestlast ja taotles Sotsiaalministeeriumilt sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi. Tallinna halduskohus, Tallinna ringkonnakohus ja nüüd ka Riigikohus otsustasid, et Nõukogude armees teenima sunnitud eestlasi ei represseeritud.
Samas on meie võimud absoluutselt veendunud, et Eesti riik oli Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. See teooria on sisse viidud ka ajalooõpikutesse...

MRP elik Poola jagamine

Vasta kommentaarile

Tegu klassikalise Poola jagamisega Poola jagamised on tükk ehedat Poola ajalugu. Kuid miks Poola liitlased Inglismaa ja Prantsusmaa oma sõjaväed Poolale appi ei saatnud? Miljonid ja miljonid mehed igati korraliku relvastusega ja ainult prantslannad siis tublilt ja tarmukalt teat raamides hoidma kogu seda hiidväge - tegevuseta relvismehed on tõsine asi lugupeetavad. Inglannad siis hoidmas kodurinnet.

preislane postitas:

Nagu von Ribbentropi hilisemast avaldusest selgus, kulgesid MRP läbirääkimised Kemlis üldiselt sujuvalt.
Poola suhtes olevat kiiresti kokku lepitud, sest NL-i jaoks taastati piir, mida juba 1919. aasta 8. detsembril Pariisis Antanti poolt määratud nn. lord Curzoni liin ette nägi ning seda aktsepteerisid mõistagi ka Prantsusmaa ja Inglismaa.
Probleeme tekkis piiri tõmbamisega Balti riikide piirkonnas, mis Inglismaa ja Prantsusmaa poolt oli juba müüdud NLiidule, aga nii ka jäi.
Inglismaa avalikustas 12. juulil 1941 ja 26. mail 1942 Nõukogude Liiduga sõlmitud kokkulepped ning lepingud, tehes teatavaks seda, mis juba kauemat aega oli faktina tuntud: poliitiline ja sõjaline koostöö Nõukogude Liiduga oli Inglismaal juba Saksamaa ja Nõukogude Liidu lepingute (MRP) sõlmimise ja kehtimise ajal olemas, kuigi lepingute tekstid seda selgesõnaliselt - expressis verbis - keelasid.

https://parnu.postimees.ee/2135313/nsv-liidu-ja-laaneriikide-salajane-koostoopakt

Lisaks sedagi, et 1939. aasta märtsist kuni septembrini küüditati Poolas 50 000 sakslast, kellest 15 000 tapeti. MRP salaprotokollid loodi selle mõttega, et kui puhkeb sõjategevus Poolas, siis saaks vältida kokkupõrget Punaarmeega.
Sõjategevust Poola vastu alustasid Saksamaa ja Slovakkia. Viimase ridadesse kuulusid ka ukraina väeosad.
NL-i vastu alustasid aga sõjategevust Saksamaa ja Rumeenia, paar päeva hiljem kuulutasid NL-ile sõja ka Soome, Slovakkia ja Ungari.

piiritõmbaja

Vasta kommentaarile

Tänu MRP-le omavad tänapäeval lisaterritooriume Leedu (Wilno - Vilniuse piirkond), Valgevene ja Ukraina. Seega kehtestati MRP-ga piirid sisuliselt piki lord Curzoni liini, mille määras Antant (Inglismaa ja Prantsusmaa) aastal 1919. Tollal ei olnud Poola sellega nõus ja Punaarmee ei suutnud omakorda territooriumi välja võidelda.
https://en.wikipedia.org/wiki/Curzon_Line
Ukraina sai lisaks Poola aladele ka Slovakkia, Ungari ja Rumeenia alasid.
Liitlaste konverentsidel Teheranis, Jaltas ja Potsdamis kiideti kõik territoriaalsed muutused heaks, lisaks kinnitati neid 1975. aasta Helsingi lõppaktiga. Eesti allkirjastas Helsinki 1975 lõppakti tagantjärgi aastal 1991.

Laadimine...Laadimine...