Ratas: riik ja rahandussektor peab õppima Danske rahapesu juhtumist

"Kõigi seotud osapoolte roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks edaspidi piisavalt tugevad kahtlaste tehingute avastamiseks ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Ratas: riik ja rahandussektor peab õppima Danske rahapesu juhtumist (7)

Toimetaja: Moonika Tuul

"Kõigi seotud osapoolte roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks edaspidi piisavalt tugevad kahtlaste tehingute avastamiseks ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas tänas erakonnakaaslase Jaanus Karilaiu juhitavat õiguskomisjoni rahapesu tõkestamise nimel tehtud töö eest, vahendas BNS.

Ratas tõdes Danske Banki Eestis tegutseva filiaali osas tõstatatud rahapesu kahtlused, mis puudutavad aastaid 2007-2014, on ülitõsine probleem. Kõnealune juhtum on Ratase sõnul kahjustanud panganduse usaldusväärsust ja Eesti riigi head mainet. Seetõttu on äärmiselt oluline, et nii rahandussektor ise kui riik tervikuna on juhtunust õppinud ning taolised skeemid tulevikus enam võimalikuks ei osutuks.

"Kõigi seotud osapoolte roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks edaspidi piisavalt tugevad kahtlaste tehingute avastamiseks ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud. Tänaseks on vajalikke samme toonaste kahtlaste tehingute uurimiseks astunud nii prokuratuur, politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo, finantsinspektsioon kui mitmed teised asutused," märkis Ratas.

Laiapõhjalised arutelud nii riigikogu õiguskomisjonis, valitsuse kabinetinõupidamistel kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjonis on peaministri sõnul samuti aidanud kaasa selguse loomisele nii töökorralduslike kui õiguslike küsimuste osas. "Aastatel 2007-2014 toimunud rahapesu kahtlusega tehingute põhjalik analüüs ning seda võimaldanud puuduste kõrvaldamine on eeltingimuseks, et oleks võimalik tõsise löögi saanud usaldus krediidiasutuste ja Eesti riigi suhtes taastada. Koostöö Danske juhtumist järelduste tegemisel ning õppimisel on väga oluline. Meie kohustus on tagada, et samalaadsed juhtumid tulevikus korduda ei saaks," ütles Ratas.

Tema sõnul annab õiguskomisjoni koostatud kokkuvõte tänuväärse panuse Eestis rahapesu tõkestamise eest vastutavate asutuste ja ametkondade tegevuse hindamiseks ning paremaks koordineerimiseks. Samuti on see oluline sisend rahapesu tõkestamise valitsuskomisjonile ning järgmisele valitsusele ja parlamendi koosseisule.

"Meie institutsioonid ja seadusandlus peavad alati olema asja- ja ajakohased, et ennetada kõikvõimalikud taolised juhtumid juba eos. Rõhutan siinkohal veelkord kõigi asjassepuutuvate organisatsioonide laiapõhjalise koostöö tähtsust ning valitsuse ja Riigikogu aktiivset rolli. Tänan kõiki õiguskomisjoni liikmeid põhjaliku töö ja panuse eest Danske Banki Eestis tegutsevat filiaali puudutava juhtumi uurimisel ning sellega seotud ametkondade töö analüüsimisel," lisas Ratas.

7 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...