Registreeritud töötuse määr vähenes augustis 4 protsendile

Augustis registreeritud töötute arv vähenes ja kuu lõpus oli töötuna arvel 25 409 inimest ehk 4 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, juulis oli töötuse määr 4,1 protsenti.

Pilt: Scanpix

Registreeritud töötuse määr vähenes augustis 4 protsendile

Augustis registreeritud töötute arv vähenes ja kuu lõpus oli töötuna arvel 25 409 inimest ehk 4 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, juulis oli töötuse määr 4,1 protsenti.

Kõrgeim ehk 8,3 protsenti oli augustis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal ja 7,4 protsenti Valgamaal ning madalaim 3 protsendiga Harjumaal ja 3,1 protsendiga Tartumaal, teatas töötukassa.

Kõige suurema osa ehk 18 protsenti eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised, samuti 18 protsenti olid teenindus- ja müügitöötajad ning 17 protsenti oskustöötajad ja käsitöölised.

Kuu jooksul lisandus 4081 uut tööpakkumist, millest 57 protsenti sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8457. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele - 23 protsenti. Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad, vastavalt 21- ja 20-protsendilise osakaaluga.

Tööalasel koolitusel osales augustis 1624 ja tööotsingu koolitusel 1083 inimest. Tööpraktikal osales 899, tööharjutusel 338 ning tööklubis 548 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1550 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 390 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 36 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 50 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 941 inimest. Lisaks osales veel 2759 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Augustikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3753 inimest.

Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 9400 inimesele ehk 31 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 398 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai augustis 7370 inimest ehk 25 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 496 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1516 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 830 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 151 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 3228 eurot ning hüvitisteks maksti augustis üle 486 000 euro.

Laadimine...Laadimine...