Reinsalu: Mägi-Karabahhi konflikt peab leidma rahumeelse lahenduse

Välisminister Urmas Reinsalu näeb vajadust Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelseks lahendamiseks olukorras, kus pühapäeva hommikust alates on Armeenia ja Aserbaidžaani suhted teravnenud ja tulevahetuses on kannatada saanud ka tsiviilelanikke. 

Pilt: Mats Õun

Reinsalu: Mägi-Karabahhi konflikt peab leidma rahumeelse lahenduse (4)

Välisminister Urmas Reinsalu näeb vajadust Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelseks lahendamiseks olukorras, kus pühapäeva hommikust alates on Armeenia ja Aserbaidžaani suhted teravnenud ja tulevahetuses on kannatada saanud ka tsiviilelanikke. 

"Olukord Mägi-Karabahhi regioonis on ülimalt murettekitav. Kutsun osapooli üles sõjategevus viivitamatult peatama ja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida olukorra edasist eskaleerumist. Vägivalla kasutamine erimeelsuste lahendamiseks on taunitav," ütles välisminister Reinsalu. "Tähtis on, et pooled lõpetaksid viivitamatult vaenutegevuse ja asuksid erimeelsusi rahumeelselt lahendama. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena algatab Eesti konsultatsioonid Mägi-Karabahhi sündmuste tõstatamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus."

Reinsalu suhtleb Armeenia ja Aserbaidžaani välisministritega, et rõhutada konflikti rahumeelse lahendamise olulisust.

"Eesti jaoks on oluline, et riikidevahelised erimeelsused lahendatakse ilma sõjalise sekkumiseta. Seisame selle eest, et julgeolekuküsimustes järgitaks reeglitel põhinevat maailmakorda. Rahvusvahelisest õigusest lähtudes saavad riigid eksisteerida koos rahumeelselt," sõnas välisminister Reinsalu. "Tegemist on äärmiselt tõsise olukorraga, millel on suur mõju rahule ja julgeolekule kogu regioonis."

Mägi-Karabahhi konflikt on tekitanud Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pingeid juba 30 aastat. Rahukõnelused on suuresti ummikus alates 1994. aasta relvarahukokkuleppest. Viimane suurem jõupingutus konflikti lahendada ebaõnnestus 2010. aastal.

4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...