Reinsalu on veendunud Tallinna uue vangla hädavajalikkuses

Justiitsminister Urmas Reinsalu veendus reedel Harku ja Murru vangla amortiseerunud vanglakompleksi külastades uue Tallinna vangla hädavajaduses.

Pilt: Scanpix

Reinsalu on veendunud Tallinna uue vangla hädavajalikkuses

Justiitsminister Urmas Reinsalu veendus reedel Harku ja Murru vangla amortiseerunud vanglakompleksi külastades uue Tallinna vangla hädavajaduses.

Reinsalu külastas Harku ja Murru vangalt, kuhu paigutatakse naissoost ja üle 54-aastased meesoost süüdimõistetud, teatas justiisministeerium BNS-ile. Külastuse eesmärk oli toetada praeguse halvas seisukorras oleva ja suurt ülalpidamiskulu nõudva vanglahoone asemele uue kaasaegse Tallinna vanglakompleksi ehitamist.

"Pean sisejulgeoleku valdkonda panustamist väga tähtsaks, seetõttu on nii vanglaametnike parematesse töötingimustesse panustamine kui vangide elutingimuste parandamine oluline. Veendusin oma silmaga, et uut Tallinna vanglat on hädasti vaja, sest nii tänase Tallinna vangla kui Harku ja Murru vangla müürid on piltlikult kokku kukkumas," ütles justiitsminister.

"Külastasin nii vangla tööstushoonet kui õpperuume - mul oli hea meel näha, et kinnipeetavad tegelesid reaalselt nii keeleõppe kui edaspidiseks eluks vajalike oskuste omandamisega," rääkis Reinsalu.

Tema sõnul on väga tähtis, et riik jätkaks vangide resotsialiseerumise programmidesse panustamist. "Tänased tingimused vangide taasühiskonnastamiseks vajaksid kindlasti parandamist, uus Tallinna vangla loob selleks palju paremad eeldused. Uus vangla peab valmima, sest see loob suurema turvalisuse eelkõige ühiskonna jaoks. Seejuures on oluline, et praegused Harku ja Murru vangla ametnikud jääksid tööle ka uude Tallinna vanglasse," lisas justiitsminister.

Praegu võivad Harku vangistusosakonnas viibida ka kuni nelja-aastased lapsed koos emaga - neile on kohandatud vastavalt võimalustele eraldi osakond tänapäevaste ruumidega. Uimastiprobleemidega vangidele on Harku ja Murru vanglas kaheksakohaline sõltuvusrehabilitatsiooniosakond. Osakonnas korraldatakse intensiivset programmi, mis aitab sõltuvusega toime tulla ja sellest vabaneda.

Harkus saab omandada põhi- ja keskharidust ning õmbleja ja aianduse eriala. Alates 2001. aastast korraldab Harku õmblustsehhi tööd AS Eesti Vanglatööstus. Lisaks õmblustöödele tasustatakse vangide tööd katlamajas, territooriumi ja ruumide koristajatena ning köögis ja pesumajas.

Kaasaegse uue Tallinna vanglakompleksi valmimist planeeritakse senise ajakava kohaselt 2018. aasta lõpuks.

Laadimine...Laadimine...