1 kommentaari

nüanss

Vasta kommentaarile

Töölepingu alusel tehakse tööd, aga võlaõiguslike töövõtulepingu ja käsunduslepingu alusel osutatakse teenust.

Erinevused erinevate lepingute vahel.
https://www.hm.ee/sites/default/files/juhendmaterjal_-_tooleping_vs_volaoiguslik_leping.pdf

Laadimine...Laadimine...