Reovesi paljastab: enim tarvitatakse kanepit, amfetamiini ja kokaiini

Terviklikuma pildi saamiseks narkootikumide tarvitamisest Eestis viis Tervise Arengu Instituut (TAI) läbi narkootikumide jääkide reoveeuuringu, millest selgus, et kõige levinumad narkootilised ained Tallinna piirkonnas on kanep, amfetamiin ja kokaiin.

Pilt: Ilja Matusihis

Reovesi paljastab: enim tarvitatakse kanepit, amfetamiini ja kokaiini

Toimetaja: Lisa Gabriela Metsala

Terviklikuma pildi saamiseks narkootikumide tarvitamisest Eestis viis Tervise Arengu Instituut (TAI) läbi narkootikumide jääkide reoveeuuringu, millest selgus, et kõige levinumad narkootilised ained Tallinna piirkonnas on kanep, amfetamiin ja kokaiin.

Nädalapäevade vahelised erinevused tarvitamises tulid kõige enam esile MDMA ehk ecstasy, kokaiini ja legaalsetest uimastitest etanooli puhul – neid tarvitatakse kõige enam nädalavahetusel, millest  võib järeldada, et teatud osa sellest tarvitatakse meelelahutusasutustes ja -üritustel. Siiski olid amfetamiini tarvitamise puhul nädalapäevade vahelised erinevused väiksemad kui kokaiini ja MDMA puhul.

"Amfetamiin on olnud pärast illegaalse fentanüüli kättesaadavuse vähenemist Eestis kõige enam tarvitatav narkootiline aine narkootikume süstivate inimeste seas, millega on ilmselt selgitatavad võrdlemisi konstantsed amfetamiini päevakogused nädala lõikes," selgitas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.

Kanepi kontsentratsioon oli sarnane kõikidel nädalapäevadel, mis ühelt poolt on tingitud kanepi tarvitamise laiemast levikust Eestis ning teisalt ka asjaolust, et kanepi puhul on THC COOH uriinist määratav pikka aega.

Abel-Ollo sõnul oli tegemist pilootuuringuga. "Uuringu eesmärgiks oli teada saada, kas reoveest tuleb midagi välja mingisuguseid aineid ning võrrelda seda olemasoleva teabega tarvitamisest, vaatamaks, kas sellise meetodi võib kasutusele võtta." Teadur ütles, et näiteks Soomes kasutatakse seda meetodit pidevalt saamaks teada, kas on liikvel uued ohtlikud ained ja jälgitakse ka üldiselt narkootikumide levikut. "Uuringu tulemused olid täiesti võrreldavad olemasoleva infoga ja me arvame, et hakkame seda ka edaspidi kasutama nii Tallinnas kui ka teistes linnades."

Analüüsid võeti AS-i Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama peapumplasse sisenevast reoveest mullu 11.–17. märtsini. Nii legaalsete kui illegaalsete uimastite jääkide sisalduse juures tuleb silmas pidada, et uuring hõlmab nii sellel perioodil kohalike Tallinna elanike kui ka sise- ja välisturistide uimastite tarvitamist. Tallinnas paiknevad suured hotellid, ööelu- ja lõbustusasutused, mida külastavad lisaks välisturistidele ka Eesti teiste piirkondade elanikud. "Turism ja lõbustusasutused mõjutavad kindlasti ka narkootikumide tarvitamist, kuid enim siiski legaalsete uimastite, nagu alkohol, tarvitamist," lisas Abel-Ollo.

Reoveeuuringuid narkootikumide jääkide analüüsimiseks viiakse läbi rohkem kui neljakümnes Euroopa linnas ja uuringu ülesehitusel lähtutakse SCORE võrgustiku väljatöötatud protokollist. Eesti reoveeproovide analüüsi teostas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.  Kuigi metoodikal on teatud piirangud ja määramatuse faktor, on antud uuringu väärtus nii legaalsete kui illegaalsete uimastite puhul baasnäitajate fikseerimises.

Laadimine...Laadimine...