Riibe: kuidas uus eelarvestrateegia muudab Kristiinet?

"Senisest suuremat tähelepanu pöörame linna üldisele heakorrale, sealhulgas tänavapuhastusele ja lume väljaveo tõhustamisele. Panustame rohkem vahendeid selleks, et Tallinnas oleks tagatud heakord kvaliteetsel tasemel, teede korrashoid, parem tänavavalgustus, korras pargid ja mänguväljakud, kokkuvõttes kaunim haljastus," kirjutab arvamusloos Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pilt: Kristiine LOV

Riibe: kuidas uus eelarvestrateegia muudab Kristiinet?

Jaanus Riibe

"Senisest suuremat tähelepanu pöörame linna üldisele heakorrale, sealhulgas tänavapuhastusele ja lume väljaveo tõhustamisele. Panustame rohkem vahendeid selleks, et Tallinnas oleks tagatud heakord kvaliteetsel tasemel, teede korrashoid, parem tänavavalgustus, korras pargid ja mänguväljakud, kokkuvõttes kaunim haljastus," kirjutab arvamusloos Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Riigikogu kevadiste valimiste tulemused tõid Tallinna Linnavalitsuse koosseisu muudatusi. Esimeste kuude arutelude põhjal on sündinud rida plaane ja strateegilisi suundasid, mis on nüüd saanud kokku ühes Tallinna olulisimas finantsdokumendis, eelarvestrateegias aastateks 2020 – 2023. Eelarvestrateegia on oluline dokument, andes lähiaastateks üsna konkreetsed suunised, mil määral ning millises ulatuses liigub linn oma tulevikusihtide poole.

Septembri lõpus edastas linnapea linnaosadele aruteluks ja kinnitamiseks strateegia, linnaosad omakorda said sinna lisada oma ideid ja ettepanekuid. Võib kindlalt öelda, et meie piirkonna jaoks on järgmised neli aastat varem kavandatud suuremate algatuste järkjärgulise arendamise ja rakendamise aeg. Koostatud dokumendis on palju häid perspektiive, kuhu liikuda ja millega arvestada. Igaljuhul on lähiaastad tulemas tegusad. Kulutuste poolest on linnaeelarves suurima osakaaluga valdkonnad haridus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport ning muidugi ka sotsiaalhoolekanne.

Kvaliteetsem heakord ja haljastus

Senisest suuremat tähelepanu pöörame linna üldisele heakorrale, sealhulgas tänavapuhastusele ja lume väljaveo tõhustamisele. Panustame rohkem vahendeid selleks, et Tallinnas oleks tagatud heakord kvaliteetsel tasemel, teede korrashoid, parem tänavavalgustus, korras pargid ja mänguväljakud, kokkuvõttes kaunim haljastus. Linnas jätkub haridusasutuste võrgu korrastamine ja selle raames linna lasteaedade, koolihoonete ja huviharidusasutuste renoveerimine.

Objektidest on tähtsaimad meie linnaosa seisukohalt Tallinna Tondi Põhikooli rekonstrueerimise lõpetamine ja Tallinna huvikeskus KULLO renoveerimine, uuel aastal lõpevad ka linna korterelamu Sõpruse puiestee 5 rekonstrueerimine.

Mängu - ja spordiväljakud saavad korda

Pöörame tähelepanu spordirajatiste korrastamisele linnaosas, korda peavad saama avalikud korvpalliväljakud, millede kasutamine muutub üha menukamaks. Ka juba sel aastal vahetasime välja korvpallivõrgud ja joonisime üle Sõstra tänava väljaku.

Mänguväljaku ja treeningelemendid rekonstrueerime Tondimõisa ja Cederhelmi ehk Mooni tänava pargis, uusi investeeringuid suuname Löwenruh` pargi uuendamisse. Nende kõrval saavad parendatud mitmed koerte jalutusväljakud, mis on elanike poolt samuti väga hästi vastu võetud, sest lemmikloomade pidamine on Kristiines väga populaarne.

Teede korrastamine suuremas mahus

Järgnevate aastate jooksul vajavad lahendamist ka raudteealused käigutunnelid, eelkõige Kesklinna ja Kristiine vahel. Rekonstrueeritud saavad Tedre (lõigul Sõpruse puiestee kuni Mooni tänav), Tulika (lõigul Paldiski maantee kuni Endla tänav), Värvi ja Laki tänav, samuti ka Rahumäe tee. Teiste teede osas hindame taastusremondi vajadust igal aastal ja selle järgi koostame remondikavasid.

Kokkuvõttes toob uus eelarvestrateegia kaasa palju positiivseid arenguid ja parandab elanike elukvaliteeti. Kristiine huvid on hästi paigas ja olulisel kohal. Järgnevatel aastatel seisame selle eest, et need investeeringud saaksid teoks.

Laadimine...Laadimine...