Riigi äriühingud maksavad eelarvesse pea 200 miljonit eurot

Rahandusministeerium on koostanud valitsusele heakskiitmiseks korralduse eelnõu, mille kohaselt maksavad riigi osalusega äriühingud tänavu dividende kogusummas 159,3 miljonit eurot; koos tulumaksuga laekub riigieelarvesse äriühingutelt ligi 199,2 miljonit eurot.

Pilt: Scanpix

Riigi äriühingud maksavad eelarvesse pea 200 miljonit eurot

Rahandusministeerium on koostanud valitsusele heakskiitmiseks korralduse eelnõu, mille kohaselt maksavad riigi osalusega äriühingud tänavu dividende kogusummas 159,3 miljonit eurot; koos tulumaksuga laekub riigieelarvesse äriühingutelt ligi 199,2 miljonit eurot.

Käesoleva eelnõuga kinnitatakse äriühingute dividendid kogusummas 159,3 miljonit eurot, millest riigieelarve positsioonis kajastuv tulu moodustab 100,5 miljonit eurot ja rahavoos kajastuv superdividend 58,8 miljonit eurot, vahendas BNS eelnõu seletuskirja.

2018. aasta eelarves on dividenditulu riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt kavandatud summas 98,5 miljonit eurot. Riigieelarves planeeritust suuremat dividendi võimaldavad jaotada nelja ettevõtte – AS Eesti Loto, AS Eesti Teed, AS Eesti Loots ja AS Eesti Post – head majandustulemused. Kokku maksavad eeltoodud ettevõtted riigieelarvesse dividendi ligi 14,5 miljonit eurot.

AS-i Tallinna Sadam dividendide summa suurust on arutatud äriühingu aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) ettevalmistamise käigus ning valitsuskabineti istungil otsustati novembris aktsepteerida Tallinna Sadama 2018. aastal kavandatud dividendiväljamakse 105 miljonit eurot.

Sellises mahus dividendid võimaldavad ettevõttel maksta IPO-s osalevatele investoritele atraktiivset dividenditootlust 2019. aastal ja sealt edasi. Dividenditootlus on investorite jaoks Tallinna Sadama peamine investeerimisargument, mistõttu aastaks 2019 prognoositav dividend peaks tagama investoritele oodatava tootluse.

Arvestades AS-i Tallinna Sadama 2017. aasta esialgseid auditeerimata finantstulemusi, saab maksimaalne tuluna kajastatav summa olla 46 218 000 eurot. See tuleneb statistikaameti rakendatavast niinimetatud superdividendi testi metoodikast, mille kohaselt kajastuvad riigieelarve tuluna dividendid, mis ei ületa varade võõrandamisest või ümberhindlusest tekkinud kasumiga ja kahjumiga korrigeeritud eelmise majandusaasta ärikasumit.

AS-i Tallinna Sadam 2017. aasta ärikasum oli 40,3 miljonit eurot, mis sisaldas ka varade ümberhindluse kahjumit 5,9 miljonit eurot, mistõttu kahjumiga korrigeeritud ärikasum oli 46,2 miljonit eurot.

2017. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende 136,2 miljonit eurot.

Riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingute 2017. aasta puhaskasumist jaotamisele kuuluvate dividendiettepanekute tegemisel on rahandusministeerium lähtunud 2018. aasta riigieelarves kavandatud dividendisummadest, hinnanud äriühingute dividendide maksmise võimekust, arvestades nende järgnevate perioodide prognoositavat rahavoogu ja investeerimisvajadust ning praegust kapitalistruktuuri ja likviidsete vahendite mahtu.

Lisaks on lähtutud statistikaameti rakendatavast niinimetatud superdividendi testi metoodikast, mille kohaselt kajastuvad riigieelarve tuluna dividendid, mis ei ületa varade võõrandamisest või ümber hindlusest tekkinud kasumiga ja kahjumiga korrigeeritud eelmise majandusaasta ärikasumit.

Riigi osalusega äriühingute dividendid 2018. aastal:

Äriühing Dividendisumma, eurodes
AS Tallinna Sadam 105 000 000
Elering AS 20 000 000
Eesti Energia AS 15 800 000
AS Eesti Loto 10 025 455
Lennuliiklusteeninduse AS 3 747 000
AS Eesti Teed 2 726 000
AS Eesti Loots 1 000 000
AS Eesti Post 723 000
AS Teede Tehnokeskus 150 000
AS Vireen 80 000
AS Kredex Krediidikindlustus* 76 500
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS* 19 291

AS Kredex Krediidikindlustus ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i puhul on dividendikorralduses toodud summad äriühingu kogudividend, kuna riigi osalus pole 100 protsenti, siis riigieelarvesse laekub sellest vastavalt 66,67 ja 93,31 protsenti.

Varasematel aastatel riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt makstud dividendid:

Aasta Dividendid, miljonites eurodes
2017 136,22
2016 93,61
2015 143,47
2014 152,4
2013 101,2
2012 116,6

Laadimine...Laadimine...