RIIGI RAHASADU: Rohkem kui 185 miljonit aitab tõsta palku ja pakkuda huviringe

"Tõusnud summad on suureks abiks," ütles Viljandi abilinnapea Janika Gedvili. Suurenenud toetuste abiga saavad omavalitsused pakkuda lastele tasuta koolitoitu, anda lisaraha huviharidusele ning kergitada õpetajate palku.

Pilt: Albert Truuväärt
Eesti

RIIGI RAHASADU: Rohkem kui 185 miljonit aitab tõsta palku ja pakkuda huviringe

Oliver Õunmaa, Triin Oja

"Tõusnud summad on suureks abiks," ütles Viljandi abilinnapea Janika Gedvili. Suurenenud toetuste abiga saavad omavalitsused pakkuda lastele tasuta koolitoitu, anda lisaraha huviharidusele ning kergitada õpetajate palku.

Kui Reformierakonna valitsus kärpis omavalitsustele antavat tulumaksuosa, siis praegune valitsus suurendab alanud aastast 2021. aastani omavalitsuste tulubaasi kokku 185 miljoni euro võrra. Kui mullu läks riigieelarvest omavalitsuste tulumaksuosaks 11,6%, siis tänavu juba 11,86%. Ja see number tõuseb ka järgmisel aastal.


Rakvere endise linnapea ja praeguse volikogu esimehe Mihkel Juhkami sõnul suurenesid riigi toetused omavalitsustele sellest aastast veerandi võrra. Juhkami sõnul sai Rakvere linn riigilt juurde ligi 100 000 eurot. "Valdavalt paigutame raha sotsiaalsfääri," ütles ta. "Minu jaoks on oluline ka põhimõte. Mitte et kas nüüd saame 10 000 eurot selle või teise tegevuse toetuseks või mitte, vaid et meil on raha asjade tarvis, mida on otstarbekas otsustada kohalikes omavalitsustes."


Lisaraha on suureks abiks


Juhkami sõnul on Rakvere volikogu menetluses eelnõud, mis panevad paika, kuidas linn võiks kasutada riigi suuremat huvihariduse toetust: "Tahaksime käivitada erialasid, mida Rakvere linnas praegu ei ole."


Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnul on Viljandi tänulik, et riik toetust suurendas. "See raha läheb näiteks lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks, huvihariduse mitmekesistamiseks, tugispetsialistide töötasudeks ja haridusliku erivajadusega laste toetamiseks," loetles ta. "Suuremad summad on omavalitsusele suureks abiks.   Viljandi linn on otsustanud võrdsustada tugispetsialistide palga õpetajate palgaga, ma arvan, et see on aus ja õiglane."


Tallinn pakub tasuta lasteaiatoitu


Tallinn sai tänavu tulumaksuna juurde 7% ehk linnale mõeldud tulumaksuosa kasvas ümmarguselt 373 miljonilt üle 400 miljoni.
Riigi toetusfondist ette nähtud summad kerkisid aga suisa 29% ehk ümmarguselt 83 miljonilt 107 miljonini. "Enim sai linn raha juurde lasteaiaõpetajate palgatõusuks ja huvihariduse tarvis," ütles linnapea ja vastne Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse esimees Taavi Aas. "Olulisel kohal on üldse haridusse minevad summad, näiteks koolilõuna toetus. Me hakkame ju pakkuma tallinlastele tasuta koolitoitu ja tasuta lasteaiatoitu – kohti, kuhu täiendavat raha kasutada, on alati olemas igas omavalitsuses."


Aasa sõnul tõuseb omavalitsustele antava tulumaksuosa protsent 2021. aastaks 11,91-ni. "Riigi eesmärk on,  et 2021. aastaks oleks taastatud 0,53% tulubaasi osa, mille Reformierakonna valitsus omavalitsustelt kärpis," selgitas Aas. "See summa võib protsendina väike tunduda, kuid tegelikult tähendab omavalitsustele suurt kergendust. Endise tulubaasi taastamise vajadusest rääkisid omavalitsused aastaid, kuid paraku läks see jutt eelmise valitsuse ajal kurtidele kõrvadele."


Aasa sõnul lisanduvad kasvanud tulumaksuosale muidugi veel mitmed valitsuse toetused: "Omavalitsusjuhid on loomulikult riigi suurenenud toetusega rahul."

 

 

 

Haapsalu tahab tõsta ka lasteaiaõpetajate palku


Haapsalu finantsjuhi Martin Schwindti sõnul saab Haapsalu riigilt üle 700 000 lisaeuro, mis läheb põhiliselt lastega töötavate inimeste palgatõusuks.

 

"Kooliõpetajate palgatõus paneb meid tõstma ka lasteaiaõpetajate, ringijuhtide ja treenerite palka," selgitas Schwindt. "Veidi läheb raha ka majanduskulude katteks, sest hinnad on vahepeal tõusnud."

 

 

 

Paide pakub kaugemal elavatele lastele transportiKa Paide linnapea Priit Värgi sõnul kosutavad nad riigilt saadud toetusega haridust. "Haridusse kulub meil umbes miljon eurot ja riigilt tuli nüüd 16% haridusraha  juurde," selgitas Värk. "See puudutab nii õpetajate palkasid kui ka erapedagoogikat, tugiisikuid ja huviringide raha."


Vär lisas, et tänu riigi suuremale toele sai raha juurde ka huviharidus: "Saame pakkuda kaugemal elavatele lastele transporti, et neil oleks kergem ringi sõita, ja toetada ringe, mis muidu ei toimiks." Paide linn ühines Paide valla ja Roosna-Alliku vallaga ning 2018. a laekub ühinenud omavalitsuse eelarvesse tasandusfondi toetust 722 766 eurot – 7,9% rohkem kui mullu, mil laekus 669 956 eurot. Riigieelarve toetusfondist laekub näiteks hariduskuludeks, sotsiaaltoetusteks ja teenusteks, teede korrashoiuks jms praeguse seisuga 3 619 757 eurot ehk 33,8% rohkem kui mullu, mil laekus 2 704  576 eurot.

 

 

 

Riik jagab omavalitsustele lisaraha koolilõunate ja hariduse jaoks• Omavalitsustele antav koolilõuna toetus suurenes 78 sendilt ühele eurole õpilase kohta ehk aastas 136,5 eurolt 175 euroni õpilase kohta. 2017 said omavalitsused koolilõunatoetust 17,8 miljonit eurot ning erakoolid 1 miljon eurot, nüüd tõusis toetus kokku 26 miljoni euroni.


• Riik annab omavalitsustele lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks 13,5 miljonit eurot.


• Huvitegevuse toetus kolmekordistus – 5,7 miljonilt 14,25 miljonile. Lisaks toetab riik hariduslike erivajadustega laste õpetamist 15 miljoni euroga ja annab koolide tugispetsialiste jaoks 6 miljonit eurot. Uudne tugiteenuste toetus annab omavalitsustele 17,9 mln eurot kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja -keskkonna jaoks.


• Taastati universaalne matusetoetus, milleks kulub 4 miljonit eurot. Eelmise valitsuse poolt oli matusetoetuste jaoks riigieelarves vaid 130 000 eurot, seda maksti ainult vähekindlustatud peredele ja juhul, kui matuste eest vastutas omavalitsus.


• Riigi makstava tasandus- ja toetusfondi suurus kasvab tänavu üle 25% – 110 miljoni euro võrra ehk 504 miljoni euroni. Tänavu laekub omavalitsustele tulumaksu osana 20 miljonit lisaeurot ja tasandusfondile lisaks 10 miljonit eurot. Järgmisel aastal on nimetatud summad juba 25 miljonit pluss 20 miljonit eurot. 2020. aastal saavad omavalitsused veel rohkem – tulumaksust 30 miljonit lisaeurot ja tasandusfondiga juba 25 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...