Riigikohus: pika külastuse keeld eelvangistuses on põhiseadusvastane

Riigikohtu üldkogu otsustas, et vangistusseaduses sätestatud pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusega vastuolus, kuna see piirab ülemäära palju põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele.

Pilt: Scanpix

Riigikohus: pika külastuse keeld eelvangistuses on põhiseadusvastane

Toimetaja: Toomas Raag

Riigikohtu üldkogu otsustas, et vangistusseaduses sätestatud pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusega vastuolus, kuna see piirab ülemäära palju põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele.

Riigikohus tunnistas otsusega pikaajalise kokkusaamise täieliku keelu eelvangistuses kehtetuks, teatas kohtu pressiesindaja teisipäeval BNS-ile.

Riigikohtu üldkogu menetles kaebust, kus ligi poolteist aastat vahi all viibinud isikul oli küll lubatud kohtuda enda pereliikmetega lühiajaliselt, ent seadus välistas eranditeta õiguse pikaajaliseks kokkusaamiseks. Sealjuures tähendas eranditeta keeld, et vahistatu ei saanud pikaajaliselt kohtuda enda nelja ja poole aastase lapsega.

Samas kohtuasjas oli halduskohus varem leidnud, et pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusvastane. Riigikohtu üldkogu nõustus halduskohtuga. Riigikohtu sõnul ei saa välistada, et vahistatu pikaajaline järelevalveta koosviibimine oma pereliikmega võib teatud juhtudel soodustada uute kuritegude toimepanemise, sealhulgas tõendite hävitamise ja tunnistajate mõjutamise organiseerimist. Küll aga ei pidanud Riigikohus sarnaselt halduskohtuga tõsiselt võetavaks, et kõnealusel juhul saanuks vahistatu kriminaalmenetlust lubamatult mõjutada oma lapse kaudu, kes polnud kriminaalasjas kannatanu ega tunnistaja.

Kuivõrd vahistatu puhul ei olnud tekkinud kahtlust, et ta oleks püüdnud kriminaalmenetlust mõjutada ka enda ema või õe kaudu, rõhutas Riigikohus, et kõigi vahistatute pikaajalist kokkusaamist enda pereliikmetega ei tohiks täielikult ja eranditeta keelata. Seetõttu leidis üldkogu, et seaduses kehtestatud absoluutne pikaajalise kokkusaamise keeld on vastuolus põhiseadusega kaitstud õigusega perekonnaelu puutumatusele.

Riigikohus selgitas samas, et otsus ei loo kõikidele vahistatutele piiranguteta pikaajalise kokkusaamise õigust enda pereliikmetega. Kehtiv kriminaalmenetluse seadustik võimaldab nii prokuratuuril kui ka kohtul keelata õigust pikaajalisele kokkusaamisele, kui esineb kahtlus, et kokkusaamine võib kahjustada kriminaalmenetlust. Samuti on seadusandjal võimalik määratleda, et pikaajaline kokkusaamine on välistatud vahistatute puhul, keda kahtlustatakse teatud tüüpi kuritegudes.

Laadimine...Laadimine...