Riigikontroll kaalub riigiasutuste autohangete auditeerimist

Riigikontroll ei ole auditeerinud riigisektori autode kasutust, vastas Ärilehe päringule Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson. Küll aga on õhus audit, mis käsitleb ministeeriumide varade rentimise majanduslikku otstarbekust.

Pilt: Scanpix

Riigikontroll kaalub riigiasutuste autohangete auditeerimist

Riigikontroll ei ole auditeerinud riigisektori autode kasutust, vastas Ärilehe päringule Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson. Küll aga on õhus audit, mis käsitleb ministeeriumide varade rentimise majanduslikku otstarbekust.

"Ministeeriumide iga-aastastes finantsauditites vaatame alati üle sõidukite rendilepingute kajastamise raamatupidamises ja nende vastavuse riigieelarveseaduse piirangutele. Nendes ministeeriumites, kus sõidukite kulud olulised, auditeerime ka kütusehangete korraldamist," selgitas Mattson Ärilehele, mis riigisektori autode puhul seni luubi all on olnud.

Iga-aastaste finantsauditite raames on Riigikontroll auditeerinud riigihangete seaduse nõuete järgimist varade soetamisel. Auditid on näidanud, et üldjuhul kasutavad asutused sõidukite ja arvutite hankimisel pakkumiste hindamiskriteeriumina madalaimat hinda. Näiteks majanduslikult soodsaima kriteeriumiga, mis ei tähenda madalaimat hinda, oli 2013. aastal korraldatud alla poole sõidukite hangetest.

Riigikontroll aga rõhutab, et hangete korraldamisel tuleks lähtuda just mitte niivõrd madalaima hinna kriteeriumist, vaid põhimõttest saavutada eesmärk mõistliku hinnaga, tagades parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

Sügisel kaalutakse, kas on vaja 2016. aasta tööplaani võtta audit, mis käsitleb ministeeriumide varade rentimise majanduslikku otstarbekust. Võimalik 2016. aastal toimuv audit käsitleks Mattsoni sõnul küsimusi: Kas asutused on sõidukid hankinud majanduslikult otstarbekaimal viisil? Kas hanke planeerimisel on analüüsitud võimalikke alternatiive? Kas sõidukite hankimisel on järgitud riigihangete seaduse üldpõhimõtteid? Milline on riigiasutuste parim praktika sõidukite hangete korraldamiseks? Kas lepingute sõlmimisel on järgitud riigieelarve seaduse põhimõtteid?

Loe lisaks: 

Riigiasutused kulutasid mullu autopargile 23,1 miljonit eurot

Laadimine...Laadimine...