RIIGIKONTROLL: Omavalitsused jätavad nende eestkostel olevate laste õigused ajapuuduse tõttu kaitsmata

"Küsimus on põhimõtteline: KOVi tegevusetus ei tohi viia olukorda, kus elatise maksmise kohustusest on lihtne vabaneda," ütles Riigikontrolli vanemaudiitor Tambet Drell, kelle sõnul loobuvad omavalitsused tihti laste vanematelt elatise väljanõudmisest. "Omavalitsused võtavad endale õiguseid, mida neil tegelikult pole - kaalutleda, kas elatist nõuda või mitte."

Pilt: Scanpix

RIIGIKONTROLL: Omavalitsused jätavad nende eestkostel olevate laste õigused ajapuuduse tõttu kaitsmata

Triin Oja

"Küsimus on põhimõtteline: KOVi tegevusetus ei tohi viia olukorda, kus elatise maksmise kohustusest on lihtne vabaneda," ütles Riigikontrolli vanemaudiitor Tambet Drell, kelle sõnul loobuvad omavalitsused tihti laste vanematelt elatise väljanõudmisest. "Omavalitsused võtavad endale õiguseid, mida neil tegelikult pole - kaalutleda, kas elatist nõuda või mitte."

Riigikontrolli vanemaudiitor Tambet Drell esitles riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil Riigikontrolli kontrolliaruannet "Järelaudit: omavalitsuste eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine".

Hetkel on Drelli sõnul omavalitsuste eestkostel 1014 last, kellest 83 protsenti elab asenduskodudes. Siiski ei täida riigikontrolli hinnangul omavalitsused oma kohustusi eestkostetavate laste ees.

"Põhiline probleem oli, et omavalitsused ei tahtnud täita neid nõuded, mida seadust talt eestkostjana nõuab," tõdes audiitor, kelle sõnul on üks omavalitsuse ülesannetest eestkostjana ka lapse vara kasvu eest hoolitsemine.

"Küsimus on põhimõtteline: KOVi tegevusetus ei tohi viia olukorda, kus elatise maksmise kohustusest on lihtne vabaneda," ütles Drell.

Drell rõhutas, et ülalpidamiskohustus on kestev kohustus. "Seda peab täitma hoolimata sellest, mis on ülalpidaja õigused lapse suhtes,"  ütles ta.

Seadus eeldab, et lapse eestkostja on oma ülesannete täitmises aktiivne, kuid omavalitsused seda Drelli sõnul alati pole. "Omavalitsused võtavad endale õiguseid, mida neil tegelikult pole - kaalutleda, kas elatist nõuda või mitte," märkis Drell, kelle sõnul võib säärase otsuse teha vaid kohus. "Elatisrahad, mis on kohtu poolt määratud, on üpris väiksed - 10-20 eurot, aga asi on põhimõtteline."

Lisaks teeb kohutusse mittepöördumise probleemseks ka selle, et ilma eelnevalt kohtu poolt abi otsimata ei saa omavalitsuste eestkostel olevad lapsed abi ka elatisabi fondist.

Olukorda ei saaks Drelli sõnul lahendada ka omavalitsustele suurema otsustusõiguse andmisega. "Kohustuste mittetäitmiseks toodi ühe põhjendusena ka see, et omavalitsusel pole aega. Kui anda kaalutlusõigus omavalitsustele, siis saab selle taha hästi varjata ka loobumist ajapuuduse tõttu," tõdes audiitor.

Siiski on olukord järelauditi andmetel parem kui 2016. aasta auditis. Kui varem oli lapsi, kelle vanematelt KOV pole üldse elatist nõudnud, 53 protsenti, siis nüüd on neid 24 protsenti omavalitsuse eestkostel olevatest lastest.

 

Laadimine...Laadimine...