Riik laiendas 100- ja 75-protsendiliselt hüvitatavate ravimite loetelu

Valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mille eesmärk on täiendada haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks arsti määratud ravimite hinnast hüvitab riik patsiendile 100 või 75 protsenti.

Pilt: Scanpix

Riik laiendas 100- ja 75-protsendiliselt hüvitatavate ravimite loetelu

Toimetaja: Toomas Raag

Valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mille eesmärk on täiendada haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks arsti määratud ravimite hinnast hüvitab riik patsiendile 100 või 75 protsenti.

Muudatusega jäetakse välja tingimus, et mükoos ehk seenhaigus peab olema kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega, sest selliste patsientide osakaal, kelle haigus ei ole immuunpuudulikkusega seotud, on marginaalne.

Muudatus võimaldab vajaduse korral ravimite väljakirjutamise tingimusi muuta selliselt, et neid saaks hüvitada ka immuunpuudulikkuseta patsientidele. Sealjuures täiendatakse mükoosidega seotud diagnoosikoodide loetelu mukormükoosiga, sest raviks kasutatav isavukonasool lisatakse Eesti Haigekassa soodusravimite loetellu.

Lisaks paraneb emaka leiomüoomi ehk healoomulise kasvaja raviks vajaliku ravimi kättesaadavus, sest raviks kasutatav ravim kantakse soodusravimite loetellu 75-protsendilise soodusmääraga. Praegu saab emaka leiomüoomi raviks kasutada 50-protsendilist soodusmäära. Muudatus tehakse Eesti Naistearstide Seltsi ettepanekul, sest ravimi maksumus 50-protsendilise soodusmääraga ei ole patsientidele jõukohane.

Samuti paraneb kroonilise migreeni raviks vajalike ravimite kättesaadavus, sest raviks kasutatav ravimid kantakse soodusravimite loetellu 75-protsendilise soodusmääraga. Nende ravimite sihtrühm on piiratud patsientidega, kelle ravivastus vähemalt kolmele suukaudsele profülaktilisele migreeniravimile on olnud ebapiisav või kes ei talu profülaktilisi migreeniravimeid. Enne oluliselt kallima süstitava ravi kasutamist peaksid eelnevad suukaudsed ravivõimalused olema patsientidele võimalikult hästi kättesaadavad. Migreeni profülaktikaks kasutatavad toimeained on praegu hüvitatud 50-protsendilise soodusmääraga.

Mukormükoosi lisamisega mükooside loetellu tekib võimalus kanda 100-protsendilise soodusmääraga ravimite loetellu toimeainet isavukonasool sisaldavad ravimpreparaadid. Nimetatud muudatus puudutab ligikaudu viit patsienti aasta kohta ning võib põhjustada Eesti Haigekassa ravimihüvitiste eelarvele täiendavat kulu 3429,53 eurot aastas. Emaka leiomüoomi diagnoosiga vajaksid kolme aasta perspektiivis ravi ligikaudu 700 patsienti ning muudatus võib põhjustada Eesti Haigekassale täiendavat kulu ligikaudu 272 000 eurot aasta kohta. Kroonilise migreeni lisamine haiguste loetellu soodustuse protsendiga 75, võib tuua kaasa lisakulu ligikaudu 180 000 eurot aasta kohta. Kõik eelpool nimetatud kulud on 2020. aastaks planeeritud haigekassa ravimihüvitiste eelarvesse.

Valitsus kehtestab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul määrusega nende haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75.

Määrus jõustub järgmise aasta 1. jaanuaril.

Laadimine...Laadimine...