Riik plaanib lubada Narva jaamades biomassi kasutamine

Valitsus andis täna nõusoleku valmistada ette eelnõu, mis lubab tulevikus asendada põlevkivi Narva elektrijaamade kateldes osaliselt biomassiga, seadusemuudatus peaks jõustuma aasta jooksul.

Pilt: Scanpix

Riik plaanib lubada Narva jaamades biomassi kasutamine

Toimetaja: Toomas Raag

Valitsus andis täna nõusoleku valmistada ette eelnõu, mis lubab tulevikus asendada põlevkivi Narva elektrijaamade kateldes osaliselt biomassiga, seadusemuudatus peaks jõustuma aasta jooksul.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul lubab biomassi osaline kasutamine vähendada elektrijaamade süsinikdioksiidi heidet poole võrra, suurendada oluliselt Eesti taastuvenergia toodangut ning parandab jaamade konkurentsivõimet elektriturul.

"Olemasolevates elektrijaamades fossiilse kütuse asendamine biomassiga on kiireim tee riigi taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Samuti aitab see ära hoida teisi süsinikdioksiidi kõrgest hinnast tingitud kõrvalmõjusid," lisas minister pressiteate vahendusel.

Aasa sõnul aitab konkurentsivõimelisem hind säilitada Eesti Energial suurema tootmisvõimekuse ning sellega koos hoida töökohti. "Nii Ida-Virumaale kui kogu Eestile on vajalik, et energiasektor oleks tugev ja head spetsialistid saaks seal tööd," lausus Aas.

Järgmiste sammudena Ida-Virumaa abistamiseks tõi minister välja kiirema ülemineku põlevkivielektri tootmiselt õli tootmisele, riigipoolse toetuse rafineerimistehase rajamisel ning eesmärgi rakendada koos teiste Balti riikidega kolmandatest riikidest saabuvale elektrile võrgu kasutamise tariifi.

Narva elektrijaamade kolm uuemat energiatootmisplokki suudavad kasutata kuni 50 protsendi ulatuses biomassi ning toota taastuvenergiat. Fossiilseid kütuseid kasutavates elektrijaamades osaliselt biomassi kasutamine taastuvenergia tootmiseks on väga levinud meede ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Suur osa Eestist eksporditavatest pelletitest läheb sellistesse elektrijaamadesse näiteks Belgias ning Inglismaal.

Elektrituruseaduse muudatused on plaanis jõustada aasta jooksul.

Laadimine...Laadimine...