Riik tellib 50 000 euro eest diasporaauuringu

Rahvastikuminister Riina Solman kuulutas välja eeldatavalt 50 000-eurose maksumusega hanke leidmaks läbiviijat uuringule, mis on suunatud Eesti väliskogukondadele ja võimalikele tagasipöördujatele.

Pilt: Mats Õun
Eesti

Riik tellib 50 000 euro eest diasporaauuringu

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Rahvastikuminister Riina Solman kuulutas välja eeldatavalt 50 000-eurose maksumusega hanke leidmaks läbiviijat uuringule, mis on suunatud Eesti väliskogukondadele ja võimalikele tagasipöördujatele.

"Eesti jaoks on oluline iga eestlane, olenemata sellest, kas ta elab Eestis või võõrsil," vahendas siseministeerium Solmani sõnu. "Selleks et oma väliskogukondi paremini tunda ning aidata neil hoida sidet Eestiga, et nad saaksid meie elu paremaks kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida, peame neid tundma. Välis-Eesti kogukondade mitmekesisus ja elujõulisus näitab, et väike aga samas tugev eesti keel ning kultuur on elujõulised."

Uuringu tulemusi rakendatakse sisendina erinevate teenuste ja tegevuste väljatöötamisel ning täiendamisel. Seega on uuringu tulemused väärtuslikud nii kultuuri-, välis- kui ka maaeluministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, haridus- ja teadusministeeriumile ning sotsiaal- ja rahandusministeeriumile. Kuna uuring on seotud senisest laiema diasporaapoliitika kujundamisega üleilmse Eesti programmi koostamisel, siis on teadusrühmadel võimalus kujundada ainulaadne metoodika.

"Üleilmse Eesti programm on uus ja oluline protsess Eesti ühiskonna jaoks, sest esmakordselt pöördub riik laiapõhjalise koostöösooviga Välis-Eesti kogukondade poole," rõhutas Solman. "Andmeid kogudes ja küsitledes tuleb ulatuda võimalikult paljude välismaal elavate eestlaste ja Eesti sõpradeni. Selleks jagatakse küsimustikke läbi kõigi olemasolevate ja üleilmse Eesti programmi raames koondatud siht- ja sidusrühmades ning nende võrgustikes. Kuna kõik inimesed, kes võõrsil elavad, ei ole ühenduses võrgustikega, siis pöördume kogu Eesti elanikkonna poole, palvega jagada küsimustiku linki oma eemal elavate lähedastele – poegadele, tütardele. Eestis on ju väga palju peresid, kust on mindud välismaale tööle, õppima või abiellutud."

Pakkumuse esitamiseks on aega kuni 3. augustini. Pakkumine tuleb esitada läbi riigihangete registri täites kõik vajalikud tingimused.

Uuringu ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks on ettenähtud periood käesoleva aasta septembrist kuni järgmise aasta novembrini.

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur RITA 2 programmi raames ja omaosalust aitab partnerina katta kultuuriministeerium. Uuringu eeldatav maksumus on 50 000 eurot.

Laadimine...Laadimine...