RIINA SIKKUT: 85% palgalõhedest ei tulene erinevatest ametitest

"Palgalõhe mõjutab ka sotsiaalsete garantiide suurust - töötuskindlustus, vanemahüvitis ja pension," loetles tervise- ja tööminister Riina Sikkut, kelle sõnul vaid 15% kõikidest palgalõhedest on suudetud selgitada naiste ja meeste erinevate ametitega.

Pilt: Scanpix
Pere Eesti

RIINA SIKKUT: 85% palgalõhedest ei tulene erinevatest ametitest (1)

Triin Oja

"Palgalõhe mõjutab ka sotsiaalsete garantiide suurust - töötuskindlustus, vanemahüvitis ja pension," loetles tervise- ja tööminister Riina Sikkut, kelle sõnul vaid 15% kõikidest palgalõhedest on suudetud selgitada naiste ja meeste erinevate ametitega.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt on Eestis otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine keelatud. Tööandja peab tagama, et tema organisatsioonis saavad naised ja mehed sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu. Sellegipoolest on Eestis aga palgalõhe endiselt Euroopa suurim ehk 25,3%.

Ebavõrdne palk mõjutab tervet elu

Ebavõrdsus palkades ja sissetulekutes kandub üle ka pensionidesse, samuti mõjutavad sissetulekud töötuskindlustust ja vanemahüvitisi. Ebavõrdsed palgad naiste kahjuks võivad põhjustada naiste vaesust, mis omakorda mõjutavad nii lapsi kui ka naiste sõltumatust ja iseseisvat toimetulekut. Palk on seega naiste ja meeste elukvaliteedi mõjuteguriks kogu elu vältel.

Tänasel pressibriifil andis tervise- ja tööminister Riina Sikkut ülevaate palgalõhe põhjustest ja tutvustas riigi võimalusi palgalõhe vähendamise toetamiseks. "Euroopa Liidus oleme me palgalõhe topis, oleme kõige suurema palgalõhega riik," tõdes ta. "Me ei tegele palgalõhega palgalõhe pärast."

Sikkut rõhutas, et palgalõhe mõju on hoopis laiem kui iga inimese sissetulek. "Palgalõhe mõjutab ka sotsiaalsete garantiide suurust - töötuskindlustus, vanemahüvitis, pension," nentis minister. "Sellel, kui saad viiendiku võrra vähem tasu ühes kuus, on mõju hulga pikem."

85% palgalõhest on selgitamata

Eesti palgalõhest on Sikkuti sõnul vaid 15 protsenti selgitatav naiste ja meeste erinevate ametitega. "See tähendab et 85% ei ole selgitatud - seal sees on ka diskrimineeriv käitumine," rääkis Sikkut.

On teatud erialad, kus eeldatakse, et seda positsiooni täidab mees või naine.

"Diskrimineerimine ei ole paljuski teadlik otsus - aga see põhineb väljakujunenud hoiakutel. On teatud erialad ja harud, kus eeldatakse, et seda positsiooni täidab mees või naine."

Palgalõhe vähendamiseks annab ministri sõnul olulise panuse ka see, kui tööandjad saaksid aru, et värbamise ja tasustamise otsuseid tuleb teha teadlikumalt. "Meie plaan on see, et avalik sektor peab näitama eeskuju," sõnas Sikkut, lisades, et seaduses on võrdse palga nõue võrdse töö eest kirjas juba 2004. aastast. "Tööandjatel see kohustus on, aga statistikas selle täitmine ei nähtu."

Riik hakkab 2020. aastaks läbi viima järelvalvet ettevõtete registritesse esitatud andmete põhjal ning juhtima tähelepanu ettevõtetes esinevale palgalõhele. "Kui märkimisväärne palgalõhe esineb, saab ettevõte selle info ja peab seda analüüsima, kas on midagi, mis seda selgitab," rääkis Sikkut. "Kui põhjused on olemas, saab ettevõte jätkata, kui neid ei ole, peab ettevõte oma värbamis- ja palgapoliitika üle vaatama."

Üks parimaid samme palgalõhe vähendamiseks on Sikkuti sõnul uuringute kohaselt palkade läbipaistvus. "Organisatsiooni sees peab olema kindlus, et kolleeg, kes teeb samaväärset tööd saab ka samaväärse palga," lõpetas ta.

Hooldustööd tehakse heast südamest?

AS Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa sõnul on nad tõstnud oma organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise. "Inimõigused on naiste õigused ja naiste õigused on inimõigused," tsiteeris Mändmaa Hillary Clintonit.

Siiski nentis Mändmaa, et aegade jooksul on kujunenud välja, et hoolekandetegevused nagu põetamine, õpetamine ja hooldamine olnud madalamalt tasustatud. "On harjutud arvama, et selliseid asju teeb inimene suurest südamest ja kõrgeid palku pole vaja," ütles ta.

Ei ole normaalne vaadata pealt, et täna on 20% palgalõhe.

Ministri poolt tutvustatud meetmeid Mändmaa aga piisavaks ei pea, kuna aastaeelarvet teha näevad kõik ettevõtted juba praegu enda sisest olukorda. "Tänapäeva e-Eestis teha nägu, et kusagilt Excelist on raske välja võtta naiste töötasu eraldi, on naeruväärne," ütles ta. "Meetmed võiks olla jõulised ja tõsisemad, ei ole normaalne vaadata pealt, et täna on 20% palgalõhe."

Lapsepuhkusel jääb palgarallist maha

Swedbanki juht Robert Kitti sõnul on aga võimalik eraettevõttes viia sooline palgalõhe peaaegu nullini ja kuidas takistada selle uuesti tekkimist. Swedbank on seda teinud läbi töökohtade hindamise, ametikohapõhiste palgavahemike kehtestamise ja iga-aastaste tulemusvestlustega.

Kodus olles piisab paarist aastast ja oled juba kolleegist maha jäänud.

Eraldi tõi Kitt välja ka ettevõtte püüdlused lapsepuhkuselt naasevate töötajate palkade järeleaitamiseks. "Vanemapuhkuselt naasevatele inimestele tehakse viivitamatult palgaülevaatus," ütles ta. "Kodus olles piisab paarist aastast ja oled juba kolleegist maha jäänud."

Palgalõhe vähendamise nimel peaks Kitti hinnangul vähendama ka kinnistunud stereotüüpe. "Pankurina on kõige suurem pind minu silmas, et kliendinõustajad kipuvad olema naisterahvad ja IT-valdkonnas meesterahvast," tõdes pangajuht, kelle sõnul on Swedbank aktiivselt proovinud palgata nii meeskliendinõustajaid kui nais-it-gurusid.

Aidata võiks tema sõnul ka paindlikum lapsepuhkuste süsteem. "Riik ei peaks sekkuma inimeste pereelu, aga see, et võimaldada lapse hooldus oluliselt paindlikumalt, on toonud skandinaavias naisi kohe tööjõuturule tagasi," selgitas Kitt, kelle sõnul võiks võtta eeskujust Rootsist, kus lapsepuhkus on jagatud kolmeks - kolmandik on mõeldud ainult emale, kolmandik isale ja kolmandiku üle saavad vanemad ise otsuse langetada.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...