SEB: Umbes pooled noortest töötavad ülikoolis omandatud erialal

"Võib olla raske leida erialast tööd või praktikat ja seega teha oma tulevase erialaga reaalset tutvust, millele viitavad ka meie uuringu tulemused," tõdes SEB erasegmendi juht Triin Raudsepp.

Pilt: Rene Suurkaev/ Foto on illustreeriv
Eesti

SEB: Umbes pooled noortest töötavad ülikoolis omandatud erialal

Toimetaja: Sandra Lepik

"Võib olla raske leida erialast tööd või praktikat ja seega teha oma tulevase erialaga reaalset tutvust, millele viitavad ka meie uuringu tulemused," tõdes SEB erasegmendi juht Triin Raudsepp.

SEB värskest noorte uuringust selgus, et veidi üle poole ülikooli lõpetanud noortest töötavad omandatud erialal. Erialane praktikavõimalus avaneb kahele noorele kolmest.

"Võrdlemisi madalat erialasel tööl jätkamise protsenti võib põhjendada mitme asjaoluga: üheks põhjuseks võib olla näiteks soov tegeleda ettevõtlusega, millest unistab umbes kolmandik Eesti noortest. Teisalt võib olla raske leida erialast tööd või praktikat ja seega teha oma tulevase erialaga reaalset tutvust, millele viitavad ka meie uuringu tulemused. Samuti üle kolmandikku täna töötavatest noortest teenivad endale lisa teenindussektoris ja/või ajutisel töökohal ning ka see suurendab nende noorte inimeste osakaalu, kes ei tööta ülikoolis omandatud erialal," kommenteeris Raudsepp. 

Loodetavasti lühiajaline mõju on noorte tööhõivele avaldanud ka koroonakriis, mille tagajärjel on töökohast ilma jäänud 7 protsenti noortest. Suuremal osal noortest – kokku 19 protsendil, on koroonakriisi tulemusel vähenenud sissetulek. Rohkem kui kolmandik noortest vastajatest on kinnitanud, et ka nende igapäevaelu on koroonakriisi tagajärjel muutunud olulisel määral.  

Noorte finantstervis on heal tasemel

Samas, eelmiste aastatega võrreldes on töötavate noorte sissetulekute tase jäänud üldiselt samale tasemele. Kõige levinumaks palgavahemikuks töötavate noorte seas on 800 kuni 1200 eurot, samas kumab andmetest läbi tõsiasi, et need noored, kes õppimise kõrvalt töötavad, teenivad oma ainult töötavatest eakaaslastest oluliselt vähem. Rohkem kui 1200 eurot teenivatest noortest 34% ainult töötavad, 16% aga õpivad ja töötavad paralleelselt.

"Üldiselt on rõõm tõdeda, et ajutistele väljakutsetele vaatamata on Eesti noorte inimeste finantstervis endiselt üsna heal tasemel. Eelmistel aastatel toimunud sissetulekute kasv on käesoleval aastal küll pidurdunud, kuid üleüldine pilt ei ole drastiliselt muutunud ning positiivse arenguna näeme uuringu tulemustest, et aina suurem osa noortest inimestest suunab oma tähelepanu ettevõtluse poole ja/või teenib endale lisa ettevõtlusest või hobitegevusest," lisas Triin Raudsepp. 

SEB noorte uuring oli korraldatud mais 2020, selle vastajate arv küünis 458 inimeseni. 2020. aasta uuring on peamiselt keskendunud muutustele noorte tööhõives ja karjääris.

Laadimine...Laadimine...