Siem: Eesti sidevõrgud peavad olema turvalised

"Sidevõrgud on meie digiriigi vundament, mis võimaldab infoühiskonnal püsida ja areneda. Seetõttu on sidevõrkude turvalisus ka riigi julgeoleku kontekstis järjest olulisem," selgitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem. 

Pilt: Scanpix
Eesti

Siem: Eesti sidevõrgud peavad olema turvalised

Toimetaja: Sandra Lepik

"Sidevõrgud on meie digiriigi vundament, mis võimaldab infoühiskonnal püsida ja areneda. Seetõttu on sidevõrkude turvalisus ka riigi julgeoleku kontekstis järjest olulisem," selgitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem. 

Siem kohtus täna Huawei Baltics juhi Ricky Cheni ning teiste Huawei esindajatega. Arutluse all olid tehnoloogiahiiu toodetavate sideseadmete turvalisus ning käimasolev sidevõrkude turvalisuse regulatsioon. 

"Eesti on kõrgelt arenenud digitaalne riik ja meie sõltuvus IKT-st on väga kõrge. Sidevõrgud on meie digiriigi vundament, mis võimaldab infoühiskonnal püsida ja areneda. Seetõttu on sidevõrkude turvalisus ka riigi julgeoleku kontekstis järjest olulisem," selgitas minister Siem. 

Riigikogu võttis mai keskel vastu elektroonilise side seaduse muudatuse, millega anti valitsusele õigus kehtestada sidevõrkude turvalisuse protseduur. Vastava määruse eelnõu on praegu majandusministeeriumis töös ning läheb lähiajal avalikule konsultatsioonile. Minister kinnitas, et töö eelnõu kallal veel käib ja oluline on teha läbimõeldud otsuseid. 

Euroopa Liidu tasandil on liikmesriigid kokku leppinud, et sidevõrkude turvalisusele pööratakse senisest rohkem tähelepanu. "Täna sõltub riiklik julgeolek suuresti sideettevõtete ärihuvidest. Tahame, et seadusandlus võimaldaks sidevõrkude arendamisel võtta senisest rohkem arvesse ka digiühiskonna turvalisuse ja riigi julgeolekuhuve laiemalt. Oluline on, et Eesti infoühiskond oleks turvaline ja inimesed saaksid digitaalset keskkonda usaldada," lõpetas Siem.  

Sidevõrkude turvalisuse määruse muutmise eelnõu puudutab elutähtsa teenuse osutajatest sideettevõtteid. Määrusega kehtestatav protseduur on universaalne ning pole piiratud 5G tehnoloogiaga.

Laadimine...Laadimine...