Sikkut: apteegituru lahendused peavad teenima patsiente

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut avaldas heameelt, et riigikogu toetas teisipäeval ettepanekut lükata tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esitatud ravimiseaduse muutmiseelnõu, mis üritas viimasel hetkel teha apteegiturul kannapööret.

Pilt: Albert Truuväärt

Sikkut: apteegituru lahendused peavad teenima patsiente (2)

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut avaldas heameelt, et riigikogu toetas teisipäeval ettepanekut lükata tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esitatud ravimiseaduse muutmiseelnõu, mis üritas viimasel hetkel teha apteegiturul kannapööret.

Sikkut avaldas heameelt, et riigikogus on ülekaalus need saadikud, kes leiavad, et apteegituru lahendused peavad teenima patsiente ja mitte lähtuma kellegi ärihuvidest. 

Sikkuti sõnul oli EKRE eelnõu ilmekas näide sellest, kuidas asjad Eestis ei peaks käima.

"Ootamatult tehakse kannapööre, eelnõu esitajad pole eelnõu sisuga kursis ja ettekandjal pole selge isegi probleem, mida lahendada üritatakse. Lisaks ei ole valdkonda juhtiv minister  pakutud lahendusega nõus," märkis Sikkut. "Selle eelnõu tagasilükkamine oli parlamentaarse väärikuse küsimus."

Ta osutas sellele, et kolm kuud tagasi oleks sama eelnõu toonud kaasa teistsuguse arutelu. "Siis hirmutati meid rohkem kui 300 apteegi sulgemisega 1. aprillist ja kaheldi selles, et patsient maksab liiga palju. Nüüdseks on selge, et 1. aprillil apteeke ei suleta - üks suuromanikke on seda kinnitanud. Ka on ajakirjandus teinud hinnavõrdlustega väga head tööd ning apteekrite liit hinnanud liigseid ülalpidamiskulusid. Järeldus on ühine. Ravimite ostjad, kes on tihtipeale eakad, krooniliste haigustega patsiendid ja ka kõik sotsiaalmaksu maksjad maksavad kinni ülemäärased kasumid ja ülalpidamiskulud," rääkis Sikkut.

Sikkuti väitel on mõistetav, et apteegiturul põrkuvad erinevaid huve ja soove ning inimesed  kipuvad oma teadmisi ja kogemusi kõige õigemaks pidama. "Seadusandjatena on meie kohustus teistsugune. Me peame oma huvid kõrvale jätta ja asuma patsiendi poolele, kaitsma nende tervist," ütles Sikkut.

Helme: hoiame ära reformi kahjulikud tagajärjed

"1. aprillil jõustuv uus kord ei ole praeguse ega isegi mitte eelmise Riigikogu koosseisu poolt loodud," ütles riigikogu EKRE fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme. "Kahjuks langeb vastutus selle reformi kahjulike tagajärgede ärahoidmise eest aga just praegusele Riigikogule – nii koalitsioonile kui ka opositsioonile, meile kõigile."

Helme sõnul oli ravimiseaduse muutmiseelnõu peamine eesmärk on see, et ka peale 1. aprilli on ravimid kõigile Eesti inimestele kättesaadavad, et ei toimuks apteekide massilist sulgemist ei maal ega linnas, et ei hakkaks toimuma skeemitamine ja tankistide kaudu seaduse mõttest möödahiilimine, et ei toimuks konkurentsi vähenemist hulgiturul ja sellele paratamatult järgnevat hinnatõusu, ravimite valiku vähenemist ja teenusekvaliteedi halvenemist.

"Me soovime tühistada omandipiirangu, mis lubab apteeke omada ainult proviisoritel," ütles Helme. "Meie hinnangul ei aita selline piirang kaasa apteegituru paremale toimimisele ega too kaasa mingeid positiivseid muutusi hulgiturul. Samuti on nimetatud piirangu näol tegu mitme väga raske põhiseadusliku riivega nii omandi kui ettevõtlusvabaduse suhtes. Just hulgiturul suurema konkurentsi ja ostuvabaduse loomiseks oleme eelnõusse sisse kirjutanud regulatsiooni, mis võimaldaks haiglatel ja apteekidel osta ravimeid ka müüjatelt, kes ei ole Eesti hulgimüüjad."

Helme ütles, et andes haiglatele õiguse oma soetatud ravimeid jaemüügis turustada, aitame kaasa rohtude paremale kättesaadavusele ning hindade alandamisele.

"Nende muudatuste näol on tegemist suuremate ja põhimõttelisemate muudatustega ravimiturul kui lihtsalt tänase apteegireformi tagasipööramine. Just tänu nendele klauslitele ei ole tõsiselt võetavad süüdistused, et tegutseme mõjuvõimsate turuosaliste huvides," selgitas Helme. "Me tegutseme ainult ja üheselt Eesti inimeste ja nende tervise huvides. Kuid ma mõistan, et need väga kaalukad muudatused võivad vajada suuremat debatti, kui meile jäänud lühike ajaraam enne 1. aprilli võimaldab."

Kallas: riik käituks apteegireformi tagasi pöörates sõnamurdlikult

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul käituks riik apteegireformi tagasi pöörates sõnamurdlikult.

"Kui Riigikogu jätaks seaduse menetlusse, siis ka kõige kiirema menetlemise juures jääks seaduse jõustumiseks aega 1,5 nädalat. Riik ei saa viis aastat ühte reformi ette valmistada ja siis viimasel nädalal oma meelt muuta. Kogu reformi tühistamine viimasel minutil enne 5-aastase ülemineku perioodi lõppemist pole mõistlik," ütles Kallas.

Kallase sõnul tulevad pidevalt signaalid riigikogu liikmetelt, et seadust muudetakse vahetult enne üleminekuaja möödumist. "See on omamoodi isetäituv ennustus: hulgimüüjad ei tee omapoolseid samme lootuses, et seadust muudetakse ning ähvardavad Riigikogu omakorda tuginedes sellele, et nad pole omapoolseid samme teinud sellega, et apteegid lähevad kinni," rääkis Kallas.

"Apteegireform võeti teadupärast ette, sest Eesti inimesed maksavad ravimite eest rohkem kui peaks. Ja selle põhjuseks on see, et apteegid kuuluvad peamiselt kahele suurele hulgimüüjale ehk toimub nii öelda vertikaalne integratsioon. Proviisornõude kirjutamine seadusesse oli eesmärgiga tekitada suurem konkurents just jaemüügiturul ja tagada ravimite taskupärane kättesaadavus kõigile Eesti inimestele," ütles Kallas.

Kallas sõnas ka, et kui seadust muudetakse enne üleminekuaja lõppemist, siis saavad kahjunõudeid esitada need proviisorid, kes on teinud investeeringuid apteekide rajamisse ja need hulgimüüjad, kes on oma jaeapteegid müünud tuginedes seadusele.

"Riigikogu võiks lasta apteegireformil jõustada, vaadata, kuidas üleminek toimub ja seejärel vajadusel uuesti sekkuda, kui probleemid tõesti tekivad. Võttes siis aluseks reaalse olukorra, probleemid ja sisulised vajadused, mitte lobistide hirmujutu. Praegune apteegireform pole ideaalne. Seal on kindlasti mitmeid aspekte, mis on problemaatilised, aga kogu reformi tühistamine pole mõistlik," lõpetas Kallas.

Riigikogu toetas teisipäeval häältega 46 poolt ja 42 vastu sotsiaaldemokraatide ettepanekut lükata tagasi EKRE esitatud ravimiseaduse muutmiseelnõu.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...