Simson energeetikaministrite kohtumisel: Atlandi-ülene energiakoostöö peab kasvama

"USA on väga huvitatud sellest, mis toimub Baltikumis. Alates LNG alastest edusammudest, gaasiturust ning lõpetades elektrivõrkude sünkroniseerimisega," rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Pilt: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Simson energeetikaministrite kohtumisel: Atlandi-ülene energiakoostöö peab kasvama (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

"USA on väga huvitatud sellest, mis toimub Baltikumis. Alates LNG alastest edusammudest, gaasiturust ning lõpetades elektrivõrkude sünkroniseerimisega," rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas USAs Houstonis toimunud Atlandi-ülesel energeetikaministrite kohtumisel, et Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vaheline energeetikaalane koostöö peab kasvama ning seda mitmes valdkonnas. Suurem koostöö tooks ministri sõnul endaga kaasa positiivse tulemi mõlemale osapoolele.

"Euroopa ja USA peavad tegema senisest suuremat energeetikaalast koostööd. Rõhutasin seda ka ministrite arutelul peetud sõnavõtus, kus tõin peamiste koostöökohtadena välja puhta energia tehnoloogia alase koostöö ja teadmiste senisest jõulisema jagamise, energiavõrkude turvalisuse tagamise ja Atlandi-ülese energiakaubanduse," rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Simson jätkas: "Euroopa Liidu liikmesriigid on seadnud endile väga selged kliimaeesmärgid ja töö puhtama energia ning loomulikult keskkonna nimel käib. Tegemist on küsimusega, kus Euroopa ei saa jääda üksi ning mis omab suurt mõju mõlemal pool Atlandi ookeani. Sama lugu on ka energiajulgeoleku tagamisega. Seekordsel kohtumisel oli palju juttu küberturvalisusest energeetikas ja küberrünnakute riski minimeerimisest. Turvalised võrgustikud on küsimus, millele on seni kahetsusväärselt vähe tähelepanu pööratud."

Houstonis toimunud USA energeetikaminister Rick Perry ja Kolme Mere algatusega seotud riikide energeetikaministrite kohtumine oli transatlantilise energiakoostöö avaürituseks.

Ürituse raames toimus ka eraldi kohtumine kolme Balti energiaministri ja USA energeetika aseministri Dan Brouillette’i vahel. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas, et ameeriklased tõid kohtumisel lisaks juba mainitud teemadele arutelu alla ka Nord Stream 2 ehituse ning mitmekesise energiavarustatuse. Hiljuti heaks kiidetud gaasidirektiivi muudatused annavad võimaluse allutada Nord Stream 2 gaasiühendus Euroopa Liidu ühiste energiaturu põhimõtete alla.

"USA on väga huvitatud sellest, mis toimub Baltikumis. Alates LNG alastest edusammudest, gaasiturust ning lõpetades elektrivõrkude sünkroniseerimisega. Eesti on üsna unikaalne riik maailmas, kuna suudab toota ise kogu vaja mineva energia. Selline võimekus koos hea taristuga annab kindlustunde. Elektrivõrkude ühendamine Lääne-Euroopaga tagab meile aga veelgi tugevama julgeoleku. Leppisime äsjasel 3+1 kohtumisel kokku, et kohtume samas ringis juba peagi uuesti ning tihendame energeetikaalast koostööd," rääkis Simson.

Kolme Mere algatus on presidentide tasemel toimuv mitteametlik foorum, mis ühendab 12 Aadria, Lääne- ja Musta merega piirnevat EL liikmesriiki (Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari), eesmärgiga arendada põhja-lõuna suunalist telekommunikatsiooni, energeetika ja transpordi infrastruktuuri.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...