Sisekaitseakadeemia avatud uste päeval konfiskeeriti keelatud esemeid ning peeti kinni kurjategijad

Terve päeva vältel toimus majas erinevaid demo-esinemisi ning tutvustavaid ekskursioone. Nii sai näiteks akadeemia vangla õppekambris näha seda, kuidas töötab reaalne vanglaametnik.

Pilt: Rasmus Kooskora
Haridus

Sisekaitseakadeemia avatud uste päeval konfiskeeriti keelatud esemeid ning peeti kinni kurjategijad

Toimetaja: Sandra Lepik

Terve päeva vältel toimus majas erinevaid demo-esinemisi ning tutvustavaid ekskursioone. Nii sai näiteks akadeemia vangla õppekambris näha seda, kuidas töötab reaalne vanglaametnik.

Täna toimus Sisekaitseakadeemia Tallinnas asuvas õppehoones avatud uste päev. Samal päeval algas ka dokumentide vastuvõtt. 

Tänavuse vastuvõtu avas Sisekaitseakadeemia avatud uste päevaga Tallinna õppehoones. Viie tunni vältel said huvilised tutvuda õppehoone innovaatiliste võimalustega. Akadeemia aatriumis tutvustasid end kõik neli kolledžit – Politsei- ja Piirivalvekolledž, Päästekolledž, Justiitskolledž ning Finantskolledž. Sisekaitseakadeemia pakub noorele turvatunnet, võimaldades esitada avaldus ja läbida katsed juba kevadel.

Terve päeva vältel toimus majas erinevaid demo-esinemisi ning tutvustavaid ekskursioone. Nii sai näiteks akadeemia vangla õppekambris näha seda, kuidas töötab reaalne vanglaametnik demonstreerides oma töövõtteid. Maksu- ja Tolliamet tutvustas kadettidega autodepoos nii konfiskeeritud kaupasid, kui ka tollikoera töömetoodikat. Muu hulgas otsiti demoautodest ka keelatud esemeid ning narkootikume. Päästekorraldajad etendasid reaalseid hädaabikõnesid ning selgitasid, kui oluline on elu päästmiseks ka see üks ja ainus minut. Politsei- ja Piirivalvekolledž tutvustas akadeemia lasketiirus teenistusrelvasid ning erivahendeid, näitas kuidas tuvastatakse võltsitud dokumente ja andis ülevaate kriminalistikatehnikast. Üliõpilasesinduse aktiivsed noored viisid soovijad kurssi tudengi eluoluga.

Aasta esimesel avatud uste päeval külastas akadeemiat pea 300 noort. Sisekaitseakadeemia avab oma uksed taas 24. aprillil.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Laadimine...Laadimine...