Sisekaitseakadeemia tähistas 26. aastapäeva sarikapeoga

Sisekaitseakadeemia tähistas 26. aastapäeva nii Tallinna uue õppehoone sarikapeoga kui ka traditsioonilise tordisöömise ning esimese rektori professor Eduard Raska mälestamisega Metsakalmistul.

Pilt: Scanpix

Sisekaitseakadeemia tähistas 26. aastapäeva sarikapeoga

Sisekaitseakadeemia tähistas 26. aastapäeva nii Tallinna uue õppehoone sarikapeoga kui ka traditsioonilise tordisöömise ning esimese rektori professor Eduard Raska mälestamisega Metsakalmistul.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik ütles, et sünnipäevaks pole võimalik tahta paremat kingitust, kui seda on uus õppehoone. Ta tänas nii ehitajaid kui ka kõiki kolleege, kes on seisnud head selle eest, et akadeemia endale uue ja väärilise kodu saab.
 
"Igaühele meist on kodu oluline. Eesti kõrgharidus on õnneliku seisus – pea kõikidel koolidel on oma uus ja väärikas hoone. Nüüd saab olema ka Sisekaitseakadeemial. Ehitajad ehitavad maja ja meie loome sellesse majja iga päevaga üha paremat sisu. Ja mis saakski olla toredam," nentis Raik.
 
Sisekaitseakadeemia uue õppehoone Tallinnas ehitab valmis Nordecon, ehitus valmib 2019. aasta esimesteks kuudeks. Sarikapidu on eelkõige pidu tublidele ehitajatele ning akadeemia uuele maja sarikapeol tõdes Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller, et Sisekaitseakadeemia on unikaalne õppeasutus ja mitte ainult Eesti mastaabis.
 
"Mitmetahulise ja praktilise suunitlusega õppeasutuse tuleviku jaoks on arhitektid loonud vastava keskkonna, mida ilmestab hoone hulknurkne ja mitmetahuline välisilme. Nordeconi jaoks on suured ja keerulised objektid oodatud väljakutseks, kuhu panustada läbi oma parima erialase teadmise. Jätkuv suurepärane koostöö akadeemia, ehitaja ja arhitektide vahel on loonud hea eelduse võiduka tulemuse saavutamiseks."
 
Hommikul professor Eduard Raska haual akadeemia esimest juhti mälestades tänas Sisekaitseakadeemia kadett ja üliõpilasesinduse liige Karina Kork professor Raskat tema panuse eest akadeemia loomisel.
 
"Kui tema ei oleks osanud nõnda suurelt unistada, ei oleks mina praegu siin. Ma loodan, et ka tulevikus on kõik õppurid nõus panustama Eesti riigi siseturvalisusesse. Nagu oleme seda teinud meie ja meie eelkäijad," ütles ta. Pärast haual käimist kogunes kogu akadeemiapere õppehoonesse pidulikule tordisöömisele.
 
Esialgse nimega Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati Vabariigi valitsuse määrusega 1992. aasta 15. aprillil, esimeseks rektoriks määrati professor Eduard Raska. Sama aasta augustis kuulutati välja dokumentide vastuvõtt ning õppetöö avaaktus toimus juba 12. oktoobril.
 
Tänaseks on Sisekaitseakadeemiast kujunenud unikaalne õppeasutus maailmas, kuna akadeemia koondab siseturvalisuse valdkondade spetsialistide koolituse kogu riigis ühte kooli ning pakub õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Tasemeõppega paralleelselt toimub Sisekaitseakadeemias erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ning korraldatakse täienduskoolitusi.
 
Laadimine...Laadimine...