Sõiduki vastutav kasutaja saab õiguse kasutada auto dokumendi koopiat

Mai algusest jõustub liiklusseaduse muudatus annab sõiduki vastutavale kasutajale õiguse kasutada sõiduki kasutusõiguse tõendamiseks ka registreerimistunnistuse koopiat.

Pilt: Scanpix

Sõiduki vastutav kasutaja saab õiguse kasutada auto dokumendi koopiat

Mai algusest jõustub liiklusseaduse muudatus annab sõiduki vastutavale kasutajale õiguse kasutada sõiduki kasutusõiguse tõendamiseks ka registreerimistunnistuse koopiat.

Vastava võimaluse loomine vähendab võimalikke pettusi, kus andes sõiduki kasutamisel originaaldokumendi ja autovõtmed kolmandale isikule, müüb see isik sõiduki edasi heausksele ostjale või registreerib sõiduki kellegi teise nimel. Sellised olukordi on esinenud näiteks autorendi või -müügi või ka eraisikute vaheliste lepingute puhul, märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Eelnõuga lihtsustatakse ka uue juhtimisõiguse dokumendi taotlemist. Juhiloa kaotuse, hävimise või varguse korral ei peaks uue juhiloa taotlemise ajaks ajutist juhiluba vormistama. Sellel perioodil tõendataks juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete alusel.

Sama põhimõtet rakendatakse ka esmase juhiloa ja juhiloa vormistamise ajal ning edaspidi puudub vajadus näiteks mootorsõidukijuh koolituskursuse tunnistust kaasas kanda. Oluline on meeles pidada, et vastav õigus kehtib üksnes Eestis liigeldes ning isikul peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Lihtsustatakse ka välisriigis väljastatud juhilubade kasutamist Eesti. Selleks loobutakse rahvusvahelise juhiloa nõudest juhul, kui juhiloale on tehtud kanded kas ainult ladina trüki- või kirjutuskirjas või selliselt korratud. Samuti peab juhiloale on kantud sõidukite kategooriate tähised koos kirjeldustega, mille juhtimisõigus on isikul.

Ühtlasi võimaldatakse nendel juhtudel, kui juhiluba ei vasta nimetatud nõuetele, kasutada alternatiivina rahvusvahelisele juhiloale ka notariaalselt kinnitatud tõlget, kui juhiloale on kantud sõidukite kategooriate tähised koos kirjeldustega, mille juhtimisõigus isikul on. Sellega võimaldatakse sõidukit juhtida näiteks olukorras, kus isik on unustanud oma kodukohariigis rahvusvahelise juhiluba taotleda.

Laadimine...Laadimine...