Solman: valminud kodanikuühiskonna programm keskendub inimeste ja kogukondade aktiivsusele

"Oluline on tõsta laiemat teadlikkust vabaühenduste rollist ja nende väärtusest sidusa ühiskonna kujunemisel ning toetada järjepidevalt nende tegutsemisvõimet," tõdes rahvastikuminister Riina Solman. 

Pilt: Mats Õun
Eesti

Solman: valminud kodanikuühiskonna programm keskendub inimeste ja kogukondade aktiivsusele (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Oluline on tõsta laiemat teadlikkust vabaühenduste rollist ja nende väärtusest sidusa ühiskonna kujunemisel ning toetada järjepidevalt nende tegutsemisvõimet," tõdes rahvastikuminister Riina Solman. 

Kodanikuühiskonna senisest tõhusamaks arendamiseks on valminud terviklik plaan, mille roll on valdkonna tegevuste planeerimisel lähtuda laiemalt vabaühenduste ja ühiskonna vajadustest. Kui varasemad plaanid on keskendunud poliitika kujundamises osalemisele, võetakse seekordsega siht inimeste ja kogukondade aktiivsusele. 

Solman selgitas, et Eestis on palju aktiivseid ja ettevõtlike inimesi, kes vabaühendustes ja kogukondades panustavad elukeskkonda enda ümber, seisavad sotsiaalset tuge pakkudes nõrgemate eest, luues seeläbi turvalisemat ühiskonda ning panustavad riigi kestlikku arengusse ja demokraatlike väärtuste edendamisse. "Meie roll on neid inimesi valminud programmi abil toetada, võimestada ühiskonna liikmete huvi ja soovi panustada kodanikuühiskonna jätkuvasse arengusse. Eriti oluline on vabatahtliku tegevuse toetamine maapiirkondades ja Eesti äärealadel." 

Programmi on koostatud jätkuna kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020 ning selle ettevalmistamisega tehti algust juba 2018. aastal. Rahvastikuministri eestvedamisel kinnitati täna koosloomes vabaühenduste ja teiste oluliste partneritega valminud uus programm perioodiks 2021-2030. Valminud programmi üldeesmärk on tugev kodanikuühiskond ning sellest lähtuvalt keskendutakse eesmärkide täitmisel kodanikuühiskonna mõju suurendamisele ja arengu toetamisele. Oluline on programmi toel tõsta vabatahtlikus tegevuses osalevate elanike osakaalu, toetada kogukondlike algatusi, suurendada vabaühenduste tegutsemisvõimet ja parandada Eesti kodanikuühiskonna üldist elujõulisust.

"Kuigi eestlased on aktiivsed vabatahtlikus tegevuses osalejad ja annetajad, siis uued kodanikualgatused, tugevad kogukonnad ja vabaühendused, saavad sündida ja toimida vaid siis, kui selleks on loodud tingimused. Oluline on tõsta laiemat teadlikkust vabaühenduste rollist ja nende väärtusest sidusa ühiskonna kujunemisel ning toetada järjepidevalt nende tegutsemisvõimet," tõdes rahvastikuminister. 

Pikemalt saab programmi valmimise protsessiga tutvuda siseministeeriumi kodulehel

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...