Sookvoodid jätsid parema võimekusega tüdrukud kooliukse taha

Kuna Jüri gümnaasiumi inglise keele süvaklassi võetakse võrdne arv poisse ja tüdrukuid, jäi mitu katsetel poistest parema tulemuse saanud tüdrukut ukse taha.

Pilt: Scanpix
Haridus Pere

Sookvoodid jätsid parema võimekusega tüdrukud kooliukse taha

Kuna Jüri gümnaasiumi inglise keele süvaklassi võetakse võrdne arv poisse ja tüdrukuid, jäi mitu katsetel poistest parema tulemuse saanud tüdrukut ukse taha.

Murelik lapsevanem pöördus Eesti Päevalehe poole infoga, et Jüri gümnaasiumis eelistatakse esimesse klassi vastuvõtu katsetel poisse tüdrukutele. "Kui enne jaanipäeva laste koolikatsete tulemusi nägin, olin imestunud," ütles ta väljaandele.

Inglise keele süvaklassi katsete tulemused näitasid, et kolm-neli tüdrukut, kes on katsed hästi teinud, jäävad klassist välja, vahendas BNS.

Põhjus on selles, et kool soovib esimesse klassi õppima võrdset arvu poisse ja tüdrukuid. Mureliku lapsevanema tõttu loodi sellega justkui sooline võrdsus, kuid mõnele väga tublile tüdrukule ehitati juba enne esimest klassi klaaslagi ette. Kui poisid ja tüdrukud on selles vanuses eri arenguastmes, siis tuleks lapsevanema hinnangul muuta haridussüsteemi, mitte aga süvendada soolist segregatsiooni. Ta lisas, et see on esimene samm selleni, et tulevikus on ühiskonnas tublid naised, kes saavad vähem palka ja kandideerivad kehvematele töökohtadele.

Kooli juhtkonna hinnangul on teada, et tüdrukud on arengu poolest ees ja poiste võimed avalduvad hiljem, seega on neil keerulisem tüdrukutega võrdselt kandideerida. Kooli esimese klassi katsete kord ka vallavalitsusest kinnituse saanud.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander ütles Päevalehele, et kui kool on kehtestanud poistele ja tüdrukutele eri vastuvõtulävendi või vastu võetaksegi tulemustest hoolimata võrdne arv poisse ja tüdrukuid, võib tegemist olla soolise diskrimineerimisega. Ent on ka erandeid – nii ei loeta diskrimineerimiseks selliste soolist võrdõiguslikkust edendavate abinõude rakendamist, mis annavad eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust, selgitas Sander.

Arengupsühholoog Anne Tiko rääkis Päevalehele, et tema hinnangul on koolil õigus esimesse klassi vastuvõtul selline valik teha. Tiko sõnul on poiste ja tüdrukute puhul erinev mitte ainult õppeedukus, vaid ka sotsiaalne ja emotsionaalne küpsus. Tiko nentis, et vahel on positiivne diskrimineerimine õigustatud, nagu nende esimese klassi poiste puhul. "Selline sooliselt võrdne klass võib luua klassi kollektiivis parema õhkkonna," ütles Tiko.

Laadimine...Laadimine...