Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus WHO peadirektoriga

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus täna, 12. juunil Genfis Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus’ega. Kohtumisel olid kõne all ravikaitse laiendamise võimalused, digiinnovatsioon tervishoius, ravimite kättesaadavus, alkoholi- ja tubakapoliitika ning ebaravi pealetung.

Pilt: Sotsiaalministeerium

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus WHO peadirektoriga (1)

Toimetaja: Vesta Reest

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus täna, 12. juunil Genfis Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus’ega. Kohtumisel olid kõne all ravikaitse laiendamise võimalused, digiinnovatsioon tervishoius, ravimite kättesaadavus, alkoholi- ja tubakapoliitika ning ebaravi pealetung.

"Eestis on liiga vähe inimesi selleks, et jätta osa neist ravivõimaluseta. Seepärast peame kaaluma ravikaitse laiendamise võimalusi. On riigi väärikuse küsimus, et tervishoid oleks kättesaadav ja taskukohane kõigile Eesti inimestele," ütles minister Tanel Kiik. "Oluline on seejuures panustada just ennetusse ja tervisedendusse, mis võimaldab sekkuda varem ning ennetada haiguste süvenemist."

2015. aastal leppisid ÜRO liikmed kokku säästva arengu eesmärkides, sh tagada kõigile inimestele tervis ja heaolu. Kõiki inimesi hõlmav ravikaitse on ühtlasi ka WHO oluliseim eesmärk. WHO hinnangul tuleb selle saavutamiseks suurendada investeeringuid esmatasandi tervishoidu.

Ühe võimalusena terviseteenustele juurdepääsu parandamiseks oli kohtumisel arutelul digilahenduste laiem kasutuselevõtmine tervishoius. Minister rõhutas, et e-tervise lahendused ei saa toimida kuidagi eraldi riigi ülejäänud digiteenustest ning pakkus Eesti x-tee kogemusele tuginedes meie ekspertide nõu vajalike andmevahetusplatvormide arendamisel. Sotsiaalminister tänas WHO peadirektorit organisatsiooni toe eest tervikliku tõenduspõhise alkoholipoliitika elluviimisel Eestis, mis on aidanud alkoholitarbimist ja -kahjusid Eestis viimasel kümnendil oluliselt vähendada.

Samuti oli kohtumisel jutuks ravimite kättesaadavus. "Ravikindlustuse eelarve piiratuse tõttu on Eesti, nagu ka paljud meist jõukamad riigid, silmitsi olukorraga, kus me ei saa oma inimestele alati uusi ja innovatiivseid ravimeid võimaldada. See omakorda tõstatab palju küsimusi ja paneb riigi keeruliste valikute ette," ütles minister Tanel Kiik.

"Tervitame WHO initsiatiivi tuua ravimiturule rohkem läbipaistvust nii ravimite hinnastamise kui patentide osas, et parandada riikide positsiooni hinnaläbirääkimistel ravimitootjatega. Maailma terviseassambleel mai lõpul vastuvõetud resolutsioon ravimituru läbipaistvuse suurendamiseks on oluliseks teetähiseks."

Minister tõstis kasvava globaalse probleemina esile väärinfo levikut veebis ja sotsiaalmeedias, mis on tinginud ebaravi pealetungi ning vaktsineerimisega hõlmatuse languse. See on ministri hinnangul teema, mis vajab rohkem koostööd ning laiemat arutelu nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...