Sügisest alustavad tööd Politsei maakondlikud osakonnajuhid

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) pani paika maakondlikud osakonnajuhid, kes alustavd tööd alates 1. oktoobrist.  

Sügisest alustavad tööd Politsei maakondlikud osakonnajuhid

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) pani paika maakondlikud osakonnajuhid, kes alustavd tööd alates 1. oktoobrist.  

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on ta veendunud, et iga Eesti maakond väärib tugevat kohalikku politseid. "Seepärast viime sügisest kõik PPA tööliinid maakonnas jaoskonnajuhi alluvusse, erandiks jäävad vaid välispiiri valvamine ja võitlus raske organiseeritud kuritegevusega. Ma usun sellesse, et anda võimalikult suur otsustusõigus ja vastutus kohapeal töötavatele inimestele," rääkis Vaher BNS-ile.

Tema sõnul on seni jaoskonnajuhi roll olnud seotud eelkõige patrullide ja piirkonnapolitseinike töö juhtimise ning liiklusjärelevalvega. Samas on näiteks kohalikke kuritegusid uurivad politseinikud allunud teisele üksusele, passe- ja ID-kaarte välja andvad ametnikud kolmandasse kohta ja nii edasi. "Lihtne näide meie senisest killustatusest: kui inimeselt on varastatud 50 eurot maksev jope, uurib seda jaoskonnas töötav korrakaitsepolitseinik, aga kui jope maksis 70 eurot, on tegu kuriteoga ja uurima hakkab kõlavama nimetusega kriminaalpolitsei," selgitas Vaher.

Tulevikus hakkab kõiki kohalikke süütegusid, olgu need väärteod või kuriteod, uurima üks ühtne meeskond, kes allub maakondlikule politseijaoskonnale. Menetluse käigus välja selgitatud süüteo soodusasjaolud on aga sisendiks sama maakonna piirkonnakonstaablitele ja ennetustöö tegijatele.  

"Kuna jaoskonnajuhi roll tuntavalt suureneb, siis on ainuõige, et sisult uutele kohtadele valitakse ka inimesed uutel alustel. Praeguseks on on kõigis prefektuurides jaoskonnajuhtide konkursid lõppenud," märkis Vaher.

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonda asub oktoobrist juhtima Veiko Järva. Tal on 23 aasta pikkune töökogemus politseis, sellest 17 aastat korrakaitsepolitseis erinevatel kohtadel, lisaks on ta töötanud koordinatsioonibüroo juhina, praegu on aga prefekti politseinõunik. 

Viljandi politseijaoskonda asub juhtima Künter Pedosk, kellel on 15 aasta pikkune töökogemus korrakaitsepolitseis, sellest enam kui kümme aastat Jõgeva liikluspolitsei ridades, ka selle üksuse juhina, viimased neli aastat on ta aga olnud prefektuuri kriisireguleerimisteenistuse vanem.  

Põlva politseijaoskonda asub juhtima 20-aastase korrakaitsepolitsei töökogemusega Helmer Hallik. Ta töötas kümmekond aastat Põlva politseis erinevatel kohtadel, teine kümmekond aastat töötas Lõuna-Eesti arestimajade talituse juhi kohal, praegu on ta prefektuuri korrakaitseteabetalituse juht.

Jõgeva politseijaoskonna juhtimist jätkab Ivar Dubolazov. Tal on 23 aasta pikkune töökogemus politseis, sellest 19 aastat Tartus korrakaitsepolitseis erinevatel kohtadel.  

Võru politseijaoskonna juhina jätkvab Madis Soekarusk, kellel on 22 aasta pikkune töökogemus politseis,s sellest 15 aastat Põlva korrakaitsepolitseis, lisaks on ta töötanud juhtimiskeskuse juhina. 

Valga politseijaoskonna juhina jätkab Tiit Allik, kellel on 25 aasta pikkune töökogemus politseis, sellest 13 aastat Valga korrakaitsepolitseis, lisaks on ta töötanud piirkondliku politseitöö talituse juhi kohal, samuti viis aastat politseidirektorina korrakaitse alal.  

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonda jääb sügisest juhtima Veiko Randlaine, kes juhtis alates 2013. aasta jaanuarist Ida prefektuuri korrakaitsebürood, enne seda kuus aastat Ida-Harju jaoskonda. Randlaine on politseis töötanud üle 20 aasta.  

Ida-Harju politseijaoskonda asub juhtima Valter Pärn, kes on Ida jaoskonda juhtinud alates 2013. aasta märtsist, enne seda juhtis ta neli aastat Kesklinna jaoskonda. Politseis töötab Pärn alates 1991. aastast.  

Kesklinna politseijaoskonda jääb juhtima Kaido Saarniit, kes teeb seda tööd alates 2013. aasta augustist, enne seda juhtis ta seitse aastat Lääne-Harju jaoskonna tööd. Politseis töötab Saarniit alates 2000. aastast.  

Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonda asub töötama Andres Sinimeri, kellel on 23 aasta pikkune töökogemus, valdavalt on ta töötanud kriminaalpolitseis, seda tööd teinud erinevatel ametikohtadel nii Viljandis kui ka Pärnus, aga ka koordinatsioonibüroos ja praegu on prefekti politseinõunik. 

Rapla politseijaoskonda jääb juhtima Janno Ruus, kellel on 22 aasta pikkune töökogemus, pikaajalised kogemused on tal korrakaitsepolitseis ja maakonna korrakaitsepolitsei juhtimisel nii Paides kui ka Raplas.  

Paide politseijaoskonda asub juhtima Margus Toomsalu, kellel on 22 aasta pikkune töökogemus piirivalvevaldkonnas alates piirivalvurist kuni piirivalvebüroo juhini, lühiajalist on ta töötanud ka prefektuuri koordinatsioonibüroos, praegu on ta Lääne prefektuuri piirivalvebüroo juht.  

Haapsalu politseijaoskonda asub juhtima Argo Tali, kellel on 15 aasta pikkune töökogemus piirivalvevaldkonnas, kogemused ulatuvad alates piirivalvurist kuni struktuuriüksuse juhini, samuti on ta töötanud nii ida- kui ka lõunapiiril ja praegu on Kärdla kordoni juht.  

Kuressaare politseijaoskonda asub juhtima Rainer Antsaar, kellel on 22 aasta pikkune töökogemus. Alustas ta korrakaitsepolitseis, viimased 15 aastat on töötanud kriminaalpolitseis ning praegu on Kuressaare kriminaaltalituse juht.  

Kärdla politseijaoskonna juhiks saab Aare Allik, kellel on 23 aasta pikkune töökogemus, sealhulgas kogemused korrakaitsepolitsei valdkonnas. Ta on töötanud valdavalt Saaremaal, teenistuskäiku mahub ka paariaastane staabitöö kogemus, praegu on ta Kuressaare konstaablijaoskonna piirkonnavanem.  

Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna juhina jätkab Sergei Andrejev, kellel on pikaajalised kogemused korrakaitsepolitseis.  

Jõhvi politseijaoskonna juhiks saab Kalle Kuusik, kellel on 21 -astane töökogemus, praegu on Jõhvi politseijaoskonna patrullteenistuse vanem, samuti on ta töötanud aastaid konstaabli ja Iisaku konstaablijaoskonna piirkonnavanemana. 

Rakvere politseijaoskonna juhiks saab Indrek Link, kellel on 16-aastane töökogemus, praegu on ta Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo korrakaitseteabetalituse juht.

Laadimine...Laadimine...