8 kommentaari

...

Vasta kommentaarile

sundüürnike EI OLE OLEMAS !!!
on küüditatud Eestlaste kodudesse sisse seadnud punased okupandid!

Eestlane postitas:

Selliseid punaseid korterisaajaid on ehk 10%.
Enamuses on puhtad eestlased!

õiguslik kaos elik Petlemma tädi

Vasta kommentaarile

Tegelt omandireformi sildi all vallandati õiguslik kaos pidevate seadusemuudatuste ja paranduste abil. Mingi nn parandus tuntud siis kellegi Petlemma tädi nime all. Kõik omandiga seonduv peab olema äärmiselt täpselt sätestatud võimalikult väheste parandustega või tekkib lihtlabaselt kaos. Võimalik, et tollane jurisprudents antud reformi lihtlabaselt ei suutnud täielikult lahendada ja oleks pidanud taotlema oskusteavet Saksamaalt? Kuid sundüürnike nimekirjade koostamine ei ole mitte mingi probleem. Vaid tahtmist peab olema.

krunt

Vasta kommentaarile

Oleme korrektsed maja ehitamine eeldas ka krunti vähemalt Tallinnas ja vast mujalgi, vähemalt nn ENSV-s.

eramaja ehitanu

Vasta kommentaarile

Peale sõda oli nii suur korteripuudus, et paljud kohalikud koonerdasid ja ehitasid endale maja (tuba-haaval). Pärast said samad kollased kaardid nagu sundüürnikud, aga ei nuta kuskil oma inimõiguste rikkumisest. Riigi poolt said korteri ikka sissesõitnud (maarajoonidest ja NSVLkodanikud). Seega põlistallinlased (mina konkreetselt 4. põlve ) pidid ise toime tulema. Tuleb ikka näha üldist ebaõiglust, te pole ainsad kannatajad.

Ohver 2

Vasta kommentaarile

Olen ise pidanud 2x oma kodust uusomaniku pärast välja kolima. Mõistan kaaskannatajat suurepäraselt.

itivärgist

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad püüame vältida lihtlabast demagoogiat mingit keerukust sundüürnike nimekirjade moodustamine ei tekita. Ilmselt Eestis veel tänini pole mitte keegi kuulnud mingist nn itivärgist elik patsiga poistest. Kuidas reaalselt kompenseerida on teine lugu.

Laadimine...Laadimine...