Suurem osa inimestest ei pea valitsust ohuks julgeolekule või põhiseaduslikule korrale

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluses paluti inimestel öelda, kas nende arvates kujutab ametisolev Vabariigi Valitsus ohtu Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Küsitlusest selgus, et veidi üle poole vastajatest, vastavalt 51% ja 53%, ei pea valitsus ohuks Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. 

Pilt: Mats Õun

Suurem osa inimestest ei pea valitsust ohuks julgeolekule või põhiseaduslikule korrale (2)

Toimetaja: Toomas Raag

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluses paluti inimestel öelda, kas nende arvates kujutab ametisolev Vabariigi Valitsus ohtu Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Küsitlusest selgus, et veidi üle poole vastajatest, vastavalt 51% ja 53%, ei pea valitsus ohuks Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. 

Eelmise aasta lõpus Postimehes ilmunud intervjuus ütles president Kersti Kaljulaid, et praegune valitsus on selles mõttes ohuks põhiseaduslikule korrale, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrahvi 12: kõik inimesed on võrdsed. Lisaks ütles president, et valitsus on ohuks ka Eesti julgeolekule, arvestades seda, et viimase kuu jooksul on siseminister kaks korda sekkunud Eesti välispoliitikasse ja asunud jõuliselt seda kujundama.

Antud intervjuust tulenevalt esitati inimestele kaks küsimust. Esiteks küsiti, kas valitsus on inimeste arvates ohuks Eesti julgeolekule ja teiseks, kas vastajate arvates on praegune valitsus ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale. Mõlemale küsimusele oli võimalik vastata neljapalli skaalal "jah", "pigem jah", "pigem ei" ja "ei" ning võimalik oli tunnistada ka oskamatust neile küsimustele vastata. 

Tulemusestest selgub, et kuigi praegust valitsust julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale ohtlikuks pidavaid inimesi on märkimisväärne hulk, siis enamuses on need vastajad, kes ohtu ei näe. Julgeoleku osas peab valitsust ohtlikuks 38 protsenti ehk need, kes vastasid "jah" või "pigem jah. Valitsust ei pea ohtlikuks 51 protsenti vastajatest ehk need, kes vastas "pigem ei" või "ei". Künel protsendil arvamus puudus. Põhiseaduslikule korrale peab samal ajal valitsust ohtlikuks 36 protsenti, ei pea ohtlikuks 53 protsenti ning selles küsimuses ei osanud kaasa rääkida 11 protsernti vastajatest.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 20.-22. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4 protsenti. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...