Svet: tõukerattad saavad kiirusepiirangu ja muud reeglid

"Üldiselt võib nentida, et elektrilised tõukerattad on leidnud oma koha linnas ja saanud populaarseks. Samal ajal on selgelt tunda vajadust tegeleda väljakutsete ja riskidega, mida nad kujutavad teistele liiklejatele ja kasutajatele. Vaja on tagada jalakäijate turvalisus, vältida tõukerataste saabumist autoteele, tegeleda taristuga, määratleda selgemalt elektritõukeratta staatus," ütles Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet.

Pilt: Scanpix

Svet: tõukerattad saavad kiirusepiirangu ja muud reeglid

Toimetaja: Toomas Raag

"Üldiselt võib nentida, et elektrilised tõukerattad on leidnud oma koha linnas ja saanud populaarseks. Samal ajal on selgelt tunda vajadust tegeleda väljakutsete ja riskidega, mida nad kujutavad teistele liiklejatele ja kasutajatele. Vaja on tagada jalakäijate turvalisus, vältida tõukerataste saabumist autoteele, tegeleda taristuga, määratleda selgemalt elektritõukeratta staatus," ütles Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet.

Svet ütles BNS-le, et linn kaalub konkreetsemaid reegleid järgmiseks aastaks.

"Esiteks, peame oluliseks seada mingi piir samal ajal tänavatel kättesaadavate rataste arvule. Selle vajadust on nentinud ka ettevõtjad ise, ent täpsem vorm on veel ebaselge. Teiseks tegeleme linnateedega, et need oleksid mugavamad kõikide kergliiklejate jaoks, ka elektritõukerattaga sõitjale. Jutt nii uutest rattateedest, kui ka olemasoleva taristu parandamisest. Kolmandaks, kaalume kiiruse alusel tsoonide tegemist. See tähendab, et saaks määrata, mis piirkondades peaks piirkiirus olema väiksem, näiteks kitsamatel kõnniteedel ja kus oleks suurem, nagu eraldiseisvatel rattateedel Pirita ja Reidi teede ääres. Mõned ettevõtjad on kinnitanud, et selline võimekus on täitsa olemas," selgitas Svet.

Svet märkis, et linn kaalub ka võimalusi korrastada viisi, kuidas tõukerattaid pargitakse. "Seal, kus tänavad on kitsamad ja vaba ruumi on vähe võiks suvalises kohas ratta jätmine olla keelatud ning selleks võiks näha äppides ette konkreetsed kohad. Hakkasime taolist süsteemi katsetama vanalinnas veel tänavu," ütles ta.

Svet tõdes, et kuidas linna regulatsioonid hakkavad järgmine hooaeg välja nägema, selgub ilmselt paari kuu jooksul. "Fakt on see, et oleme jõudnud vormi, mis võimaldab meil koostöös ettevõtjatega seda sfääri reguleerida - iga ettevõttega on meil leping tõukerataste mahalaadimiseks vajaliku maa rentimiseks. Nendesse lepingusse saimegi sisse panna 20 km/h kiirusepiirangu ja muid olulisi tingimusi," ütles Svet.

Laadimine...Laadimine...