Taavi Aas absurdist: kui Ardo Ojasalul on õigus, peaks ta linnameedia asemel kogu ajakirjandust trahvima

"Kui teie käsitluses kvalifitseerub valimisreklaamiks ka viis kuud enne valimisi ilmuv uudis, mis teatab, et senine linnapea kohusetäitja kandideerib linnapeaks, siis sellel lähenemise alusel võiks suure osa mullu maikuisest Eesti ajakirjanduslikust kajastusest keelata või trahvitavaks muuta," kirjutab Tallinna linnapea Taavi Aas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimehele Ardo Ojasalule. Aas tahab teada, kas väljended trellide taha panekust, trahvidest ja kriminaalsusest tulenevad sellest, et Ojasalu on olnud Riito Ehituse AS nõukogu esimees, mis oli mitmel puhul linnaga konfliktsetes suhetes. "Nende hinnangutega võtate te endale kohtumõistmise õiguse, mida teile antud ei ole."

Pilt: Scanpix

Taavi Aas absurdist: kui Ardo Ojasalul on õigus, peaks ta linnameedia asemel kogu ajakirjandust trahvima (4)

"Kui teie käsitluses kvalifitseerub valimisreklaamiks ka viis kuud enne valimisi ilmuv uudis, mis teatab, et senine linnapea kohusetäitja kandideerib linnapeaks, siis sellel lähenemise alusel võiks suure osa mullu maikuisest Eesti ajakirjanduslikust kajastusest keelata või trahvitavaks muuta," kirjutab Tallinna linnapea Taavi Aas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimehele Ardo Ojasalule. Aas tahab teada, kas väljended trellide taha panekust, trahvidest ja kriminaalsusest tulenevad sellest, et Ojasalu on olnud Riito Ehituse AS nõukogu esimees, mis oli mitmel puhul linnaga konfliktsetes suhetes. "Nende hinnangutega võtate te endale kohtumõistmise õiguse, mida teile antud ei ole."

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) eesmärk keelata Tallinna linnameedial mainida linnapeakandidaati on absurd, sest sama infot edastavad ka muud meediaväljaanded, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

Aas vastas täna Erakondade Rahastamise Järelelevalve Komisjoni esimehe Ardo Ojasalu arupärimisele, kus Ojasalu väitis, et Stolitsas viis kuud enne valimisi ilmunud uudislood, mis teatasid Taavi Aasa kandideerimisest Tallinna linnapeaks, on valimisreklaam.

Loe Taavi Aasa kirja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile täismahus:

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu

Teie kirjast selgub, et "eelnevast tulenevalt otsustas komisjon algatada Teie suhtes haldusmenetluse tuvastamaks võimalikku erakonnaseaduse rikkumist poliitilise tegevuse rahastamisel."

Paraku ei selgu kirjast, millise paragrahvi vastu erakonnaseadusest te väidate, et ma olen eksinud. Oleks loogiline ja õigusriigi põhimõtetega kooskõlas olev, kui Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon oma väiteid ka täpsemalt põhjendaks.

Järeldus enne analüüsi?

Teiseks,  kirjutate, et "menetluse käigus kogub komisjon täiendavat teavet erakonnaseaduse võimaliku rikkumise asjaolude ja rahalise väärtuse kohta." Paraku, hr Ardo Ojasalu, loen teie mitmetest muudest sõnavõttudest meedias ja sotsiaalmeedias, et olete juba vajalikule järeldusele jõudnud.

Saab selgeks, kas Taavi Aas pannakse kohe trellide taha või saab ta veel mõnda aega ringi käia.

"Nüüd tehakse ära õiguslik analüüs koos finantsanalüüsiga ja siis saab selgeks, kas Taavi Aas pannakse kohe trellide taha või saab ta veel mõnda aega ringi käia," teatate 8. veebruaril kell 17.42 ilmunud BNSi uudises.

Samas päev hiljem kirjutate Postimehes, et küsimus pole vangistuses, vaid ma pean hoopiski mingid summad tagasi maksma, täpsustamata, millised. "Taavi Aas on 14 aastat maksumaksja raha raisanud ja ühel päeval tuleb hakata seda tagasi maksma! See päev on tulemas!" ("Ojasalu: saabub päev, mil Aas peab maksumaksja raha tagasi maksma" 09.02, PM).

Unustas süütuse presumptsiooni?

Nädal tagasi olete teinud Facebookis avalduse, mis annab mõista, millised on teie isiklikud poliitilised antipaatiad. "Selles, et Keskerakond on kuritegelik ühing, pole põhjust kahelda."

Sellised avaldused tekitavad mitu küsimust. Esiteks, miks kasutate te süüdimõistvaid ja sildistavaid väljendeid trellide taha panekust, trahvidest ja kriminaalsusest, viitamata oma kirjas või meediaavaldustest ainsalegi õigusaktile ja unustades täielikult süütuste presumptsiooni?

Teiseks, kas teie poolne infokogumine on näilise iseloomuga ja toimub olukorras, kus tegelikult on teil järeldus juba olemas? 

Kolmandaks, olete te võimeline komisjoni juhtima ja erakondade rahastamise järelevalvet teostamata objektiivselt ja sõltumatult, mitte lastes end segada oma üsna ilmsetest poliitilistest sümpaatiatest ja veelgi selgematest antipaatiatest?

Kas Ojasalu hinnangud on kallutatud?

Neljandaks, mil määral on teie hinnangud mõjutatud tõsiasjast, et olete olnud Riito Ehituse AS nõukogu esimees, mis oli mitmel puhul Tallinna linna tellitud ehitusobjektide rajamisel linnaga konfliktsetes suhetes?

Viiendaks, piiritlege palun, milline kajastus oleks teie hinnangul linnameedia poolt tavapärane ajakirjandusliku sisuga ja üldisi huve teeniv informatsioon ning millisest piirist alates võib selle lugeda hoopiski valimisreklaamiks?

Kirjutate, et 2017. aasta mais Stolitsas ilmunud artiklitel, mis teatasid minu kandideerimisest Tallinna linnapeaks  "puudub seos linnavalitsuse tegevusest teavitamisega, vaid nende sisuks on Eesti Keskerakonna liikme Taavi Aasa isiku valimisreklaam 2017.a kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel." (Silmas on peetud linnameedia leht Столица  nr 17 (22.05.2017) 7. leheküljel avaldatud uudist "Кандидат объявлен: мэром Таллинна может стать Таави Аас" ja linnalehes Зeлeнaя Столица nr 9 (19.05.2017) 2. leheküljel avaldatud uudist "Кандидатом на пост мэра Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас")

Mitu kuud enne valimisi võib rahvast teavitada?

Kui teie käsitluses kvalifitseerub valimisreklaamiks ka viis kuud enne valimisi ilmuv uudis, mis teatab, et senine linnapea kohusetäitja kandideerib linnapeaks, siis sellel lähenemise alusel võiks suure osa mullu maikuisest Eesti ajakirjanduslikust kajastusest keelata või trahvitavaks muuta. 

Eesti meedias mainiti mind isiklikult 2017. aasta maikuu jooksul 964 korda, neist enamikel juhtudel neutraalselt või positiivselt. Sama uuring viitab veel, et kokku mainiti Tallinna linnavalitsust Eesti meedias mai jooksul 3496 korda. (Meediapilt. Tallinna Linnavalitsus. Mai 2017. Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ). Need numbrid peaks ilmselt tõestama, mis väärib avalikku huvi ja mis mitte.

Linnameedia tegutseb ajakirjanduslike põhimõtete alusel ja kajastab kõrget avalikku huvi tekitavaid ja Tallinnasse puutuvaid sündmusi, mida antud sündmus ka üleüldiselt meedia jaoks oli. Eeldan, et selline kajastus, mis on lubatud erameediale, on lubatud ka linnameediale.

Enim linnavalitsuse tegemisi sel perioodil kajastanud väljaanne oli BNS, mis kajastas Tallinna linnavalitsust kokku 300 korral, neist 200 korda PR-ja 144 korda siseuudistes, 31 korda BNSi majandusuudistes. (Meediapilt. Tallinna Linnavaitsus. Mai 2017. Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ).

Kui senine linnapea kohusetäitja kandideerib linnapeaks, on tegemist avalikku huvi ja ajakirjanduslikku huvi tekitava sündmusega ja antud kajastus on seega põhjendatud. Kajastus oli veelgi enam põhjendatud, kuna olin linnapeakandidaatidest esimene, kes oma kandidatuuri esitas. Nagu kuu hiljem avaldatud Turu-Uuringute küsitlus näitas, olin ma tugevaima toetusega kandidaat, mis põhjendab kajastust veelgi.

Kahtlen sügavalt, kas saate kogu selle toetuse kirjutada Stolitsa kajastuse arvele. Stolitsa mainis mais linnavalitsust Meediapildi andmeil 30 korda, millega ta jääb tavapäraste meediaväljaannete mainimissageduse tasemele (võrdluseks, Delfil oli mais 51, Postimees 35 mainimist). 

Teiseks, mainitud uudislugude maht, sisu ja fookus sarnanevad suurel määral samal perioodil Postimehes, Eesti Päevalehes/Delfis ja ERRis ning teistes väljaannetes ilmunud materjalidega.

Linnameedia valikud sarnanevad teiste toimetustega

Kui jälgite uudist "Pikalt varjus olnud poliitik Taavi Aas läheb püüdma supertulemust" ja juhtkirja "Keskerakond tegi õige valiku" 16. mai Eesti Päevalehes ja artiklit "Aas püüab eestlaste hääli" 16. mai Postimehes, siis kõik need artiklid rääkisid minu otsusest kandideerida Tallinna linnapeaks. Meediapäringuid esines tol ajal suure sagedusega ja seda toimetuste otsuste tõttu. Samamoodi olid antud artiklid olid Stolitsa toimetuse valik, refereerisid avalikul pressiüritusel teatatut, ja toimetuse valikud langesid kokku sel ajal enamikes Eesti toimetustes tehtud valikutega. 

Nende hinnangutega võtate te endale kohtumõistmise õiguse, mida teile antud ei ole. 

Küsisite, "kas Teie tellisite eelnimetatud enda poliitilist tegevust kajastavad reklaamkirjutised?" Juba antud küsimus ise on hinnanguline ja kallutatud, nimetades linnameedia avalikku huvi teenindavat ajakirjanduslikku materjali reklaamkirjutuseks. Seega ei soovi te saada antud küsimuses sisulist infot, vaid edastada oma hinnang Tallinna linnavalitsuse ja minu isiku suhtes. Kuid ma vastan siiski. Vastus on ei. Tegemist polnud ei tellitud ega makstud tekstidega, antud artiklid oli tavapärane linnameedia töö, kes jälgib linnas toimuvat. Need eelnevad vastused peaks andma ka vastuse teie kolmanda küsimuse kohta. Nende hinnangutega võtate te endale kohtumõistmise õiguse, mida teile antud ei ole.

 

Lugupidamisega

Taavi Aas

Tallinna linnapea

4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...