TAAVI AAS: Reidi tee aitab inimsõbralikku peatänavat luua

"Reidi tee on uue jalakäijatele sõbralikuma peatänava loomise eeldus," rääkis tegevlinnapea vastulauses Anni Müüripeali arvamusartiklile. "Vajadust selle järele näeme kõige otsesemalt laulupidude ja suurkontsertide järel, kui Narva maantee valgub jalakäijaid täis ja autoliiklus seal seiskub," lisas Aas.

Pilt: Scanpix

TAAVI AAS: Reidi tee aitab inimsõbralikku peatänavat luua

"Reidi tee on uue jalakäijatele sõbralikuma peatänava loomise eeldus," rääkis tegevlinnapea vastulauses Anni Müüripeali arvamusartiklile. "Vajadust selle järele näeme kõige otsesemalt laulupidude ja suurkontsertide järel, kui Narva maantee valgub jalakäijaid täis ja autoliiklus seal seiskub," lisas Aas.

Müüripeal vastas 21. augusti Pealinnas Taavi Aasa artiklile "Uuenev kesklinn tahab võita autode asemel inimeste südant", öeldes, et Aas tutvustas avaliku ruumi asfalteeritavaid ja betoneeritavaid muutusi. "Käsitlemata jäid muutused, mida Tallinn pikkisilmi ootab, nimelt, kuidas pealinn kujuneb koostöövalmiks läbipaistva asjaajamisega ning kaasaegset ettevõtlust ja innovatsiooni toetavaks linnaks," leidis Müüripeal. "Mõistmaks linna keerukaid ning pikaajalisi vajadusi, on linnavõimul vaja üles näidata koostöötahet ning kuulata linlasi. Sellega on Tallinna linnavõimul raskusi. Reidi tee arutelu ilmestab värvikalt linna soovimatust arvestada seisukohti, mis erinevad linnavalitsuse esindajate isiklikest arvamustest. AS Sweco Projekti kvaliteetselt projekteeritud Gonsori tänav ning säästva liikuvuse kava on head näited väärtuspõhisest linnaruumi loomest. Need algatused on tulnud teostajatele raskete läbirääkimiste tulemusel. Võib väita, et need projektid on ellu jäänud ning jõudmas teostusfaasi linna tagurliku planeerimispraktika kiuste."

Aas aga vastas sellele omakorda, et Reidi tee on just uue jalakäijatele sõbralikuma peatänava loomise eeldus. "Narva maanteel ja Pärnu maanteel on sõiduridade arv vähenemas, see piirkond on muutumas vaiksemaks, vähesema liiklusega, laienevate tänavakohvikutega alaks," ütles tegevlinnapea. "Praegu on Reidi teel Tveri vraki juures võsa, mullahunnikud, mahajäetud parkimisplats. Tuleb aga mereäärne promenaad, pargiriba, jalgrattatee ja siis veel üks pargiriba – ja alles seejärel autotee. Autori argument, nagu oleks linnavalitsus Gonsiori tänava uuendusele vastu töötanud, on absurdne – see ongi meie projekt."

Müüripeal leidis, et Tallinna linnavõimon Reidi tee arutelude raames saanud suurtes kogustes tasuta ekspertnõu ja projekti selgitustööd. "Seda viimast on vabatahtlikud teinud avalikke üritusi korraldades, artikleid kirjutades, ajakirjanikele ja avalikkusele selgitusi jagades ning teeprojekti rahastava ministeeriumiga ja parlamendisaadikutega aktiivselt suheldes," ütles naine. "Projekti on linnarahva jaoks ka visualiseeritud, nii et kõik saaks siililegi selgeks. Tallinna linnapea kandidaadilt soovin Euroopa Liidu rahavoolu ja teiste initsiatiivide enda saavutusteks arvamise asemel võimekust teha lugupidavat koostööd teisi seisukohti esindavate ekspertide ja kodanikega. USA 200 parima urbanisti hulka kuuluv Andres Sevtšuk on korduvalt pakkunud oma rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertiisi Reidi tee kompromisslahenduse strateegiliseks arendamiseks."

Aas rõhutas seepeale, et linn arvestab ekspertarvamustega. "Tallinn on kasvav linn ja sadama linn ning kasvav linn vajab uusi teid ja tänavaid, Reidi tee on üks sellistest uusobjektidest," lausus ta. "Mees, kes päästis Tallinna vanalinna, Dmitri Bruns osutas alles hiljuti LP-le antud intervjuus, et juba 1970. aastatel mõisteti, et kesklinna ja Pirita vahel peab olema teinegi, paralleelne ühendus lisaks Narva maanteele. Reidi tee ongi selline ühendus. Vajadust selle järele näeme kõige otsesemalt laulupidude ja suurkontsertide järel, kui Narva maantee valgub jalakäijaid täis ja autoliiklus seal seiskub. Samas peab ühendus siiski jääma."

 

 

 

Laadimine...Laadimine...