Tallinlased aitavad põlengus kannatanud Austraalia loomadel ellu jääda

"Arvatakse, et paljud Austraalia unikaalsed ja ohustatud liigid on sattunud põlengute tõttu senisest veelgi kehvemasse olukorda või lausa väljasuremise äärele," lausus linnapea Mihhail Kõlvart. Linn, loomaaed ja annetajad toetavad loomi Austraalias üle 56 000 euroga.

Pilt: Scanpix
Keskkond

Tallinlased aitavad põlengus kannatanud Austraalia loomadel ellu jääda

"Arvatakse, et paljud Austraalia unikaalsed ja ohustatud liigid on sattunud põlengute tõttu senisest veelgi kehvemasse olukorda või lausa väljasuremise äärele," lausus linnapea Mihhail Kõlvart. Linn, loomaaed ja annetajad toetavad loomi Austraalias üle 56 000 euroga.

Kõlvarti sõnul mõjutab Austraalias toimuv mitte ainult praegu tulest haaratud piirkondi, vaid kogu maailma, seega ka kõiki meid. Praegustel hinnangutel on maastikupõlengutes elu kaotanud vähemalt miljard looma, lisaks on hävinud paljude loomade elupaigad.
"Austraalia manner on unikaalse loomastikuga ning see on meie kõigi ühine looduspärand," nentis linnapea. "Keegi ei tea täpselt, kui palju liike on tulekahjude tõttu hävimisohus, kuid arvatakse, et paljud ohustatud liigid on sattunud seetõttu veelgi kehvemasse olukorda või lausa väljasuremise äärele."

Kliinikud ja keskused appi

Loomaaia direktor Tiit Maran rõhutas, et globaliseeruvas maailmas, kus inimesed järjest tihedamini üksteisega suhtlevad, ei saa mõelda, et mõni oht on kauge ja meid ei puuduta. "Me ei saa mõelda, et mõne koaala või panda ohtu sattumine kuskil mujal pole meie asi," ütles ta. "Siis järgmisel korral, kui meie pruunkarud ohtu satuvad ja me abi vajame, pole see jälle teiste asi. Liikide ja ökosüsteemide säilimine on oluline olukorras, kus me ise oleme kliimat muutnud ja järjest sagedasemaid katastroofe esile kutsunud. Need loodusõnnetused, mis praegu tunduvad meile kriisidena, on juba lähiajal igapäevased. Seda enam peame kogu maailmas kokku hoidma, üksteist aitama ja mõtlema, kuidas need hädaohud ühiselt seljatada."

Linn annab Austraalia loomade toetuseks 15 000 eurot, loomaaia sõprade selts lisas 6100 eurot. Loomaaed küsis mullu külastajatelt piletihinnale juurde vabatahtliku ühe euro, see raha oli mõeldud liikide kaitseks. Nii kogunes 24 000 eurot. "Meie töötajad olid nõus andma selle raha Austraalia katastroofis kannatanud loomade heaks," mainis Maran. "Austraalias on olemas metsloomade  kliinikud ja rehabiliteerimiskeskused, kus on võimalik nende loomade olukorda leevendada. Annetustega aidatakse laastavatest maastikupõlengutest päästetud loomi ravida ning nad hiljem tagasi loodusesse saata. Loomaaedade rahvusvaheline kogukond aitab sellele kaasa nii palju, kui suudab. On uhke kuuluda inimeste hulka, kes hoolivad teistest, me kõik elame tegelikult on selle sama maakera peal."

See aga pole veel kõik. Iga soovija võib loomaaia abiga ka oma õla alla panna ja annetada Austraalia loomade heaks leheküljel https://tallinnzoo.ee/toeta-meid/ . Eelmise kolmapäeva seisuga oli 337 inimest annetanud 11 170 eurot. Ehk siis kokku koos linna rahaga oli kogunenud juba 56 270 eurot.

Annetuspaik võib olla ka kauem lahti

Tallinna loomaaed saadab toetusraha Austraaliasse looduse alalhoiu fondile. Fondi on toetanud paljud loomaaiad üle maailma. Näiteks Prantsusmaa kaks loomaaeda kogusid 24 tunniga  inimestelt 32 000 eurot ja nüüd on antud üle 100 000 euro Austraalia loomade toetamiseks. Ka Praha ja Chesteri loomaaed on Austraalia loomade jaoks raha annetanud.

"Üks peamine tegur, mis on sedavõrd ulatuslike tulekahjudeni viinud, on kliimasoojenemine, mis on Austraalias kaasa toonud pikenenud kuivaperioodid ja väga kõrged temperatuurid," ütles linnapea. "Kuna kliimasoojenemise põhjused on globaalsed, on kõigil arenenud riikidel oma roll ja vastutus aidata sealse looduskriisi leevendamisele kaasa. Meist oleneb ka see, mis ootab meid ees tulevikus."

Annetuskeskkond loomaaia kodulehel on esialgu avatud jaanuari lõpuni. Seejärel kavatseb loomaaed Facebookis küsida, kas inimesed soovivad veel annetada, ja kui see soov on olemas, siis raha kogumine jätkub.

Laadimine...Laadimine...