Tallinn kasvatab õendushoolduse mahtu

"Kindlasti on oluline pakkuda suurenenud mahus statsionaarset õendushooldusteenust, mistõttu käivitame Iru Hooldekodu õenduskodu projekti," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder. "Samuti on meie eesmärk rajada kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused igasse linnaossa."

Pilt: Scanpix

Tallinn kasvatab õendushoolduse mahtu

"Kindlasti on oluline pakkuda suurenenud mahus statsionaarset õendushooldusteenust, mistõttu käivitame Iru Hooldekodu õenduskodu projekti," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder. "Samuti on meie eesmärk rajada kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused igasse linnaossa."

Iru Hooldekodu õenduskodu projektile on Tallinna linna järgmise nelja aasta eelarvestrateegias ette nähtud üle kuue miljoni euro.

"Linna selge eesmärk on abivajajaid aidata ning seetõttu seadsime strateegias eesmärgid ja investeeringud lähtuvalt sellest, mille järele on linnaelanikel kõige suurem vajadus," selgitas Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder. "Kindlasti on oluline pakkuda suurenenud mahus statsionaarset õendushooldusteenust, mistõttu käivitame Iru Hooldekodu õenduskodu projekti. Samuti on meie eesmärk rajada kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused igasse linnaossa." Järgmised neist on tulemas Põhja-Tallinnasse, Kesklinna ja Lasnamäele.

Üheks prioriteediks sotsiaalhoolekande valdkonnas on ka sotsiaalmajutusüksuste renoveerimine, milleks on strateegias ette nähtud ligi kuus miljonit eurot. "Lisaks sotsiaalmajade uuendamisele kaasajastame sotsiaalkeskuseid mitmes linnaosas," tõdes Mölder ja tõi näiteks Lasnamäe sotsiaalkeskuse juurde plaanitava juurdeehituse, mille valmimiseks on ette nähtud üle kahe miljoni euro.

Mölder lubas suuremat tähelepanu erivajadustega inimestele. "Eelarvestrateegias keskendume kõikidele abivajajate gruppidele ning investeerime ja arendame erivajadustega inimestele mõeldud asutusi ning teenuseid. Olulisel kohal on ligipääsetavuse arendamine ja järgmisel aastal loome ligipääsetavuse infosüsteemi," ütles Mölder. Toetust saavad Käo Tugikeskus (endine Päevakeskus Käo) ja Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

Linna järgmise nelja aasta eelarvestrateegia kinnitatakse juuni keskel.

 

Laadimine...Laadimine...