Tallinn loob esimese munitsipaalgümnaasiumi

Tänasel Tallinna Linnavolikogu istungil võeti vastu otsus eraldada Tallinna Nõmme Gümnaasiumist põhikooliosa ja asutada selle baasil Tallinna Haridusameti hallatav uus põhikool Hiiu Kool. Tallinna Nõmme Gümnaasium korraldatakse ümber kaheks eraldi õppeasutuseks hiljemalt 1. septembriks 2023.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv
Haridus Tallinn

Tallinn loob esimese munitsipaalgümnaasiumi

Tänasel Tallinna Linnavolikogu istungil võeti vastu otsus eraldada Tallinna Nõmme Gümnaasiumist põhikooliosa ja asutada selle baasil Tallinna Haridusameti hallatav uus põhikool Hiiu Kool. Tallinna Nõmme Gümnaasium korraldatakse ümber kaheks eraldi õppeasutuseks hiljemalt 1. septembriks 2023.

"Arvestades Nõmme linnaosa laste ja õpilaskohtade arvu on vaja luua juurde nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiosa õpilaskohti. Seda kinnitab Tallinna linna tellitud uuring OÜ Cumulus Consultingult, mille kohaselt on Nõmme linnaosas aastaks 2021 vaja juurde 3% põhikoolikohti ning 11% gümnaasiumikohti," märkis Tallinna Linnavolikogu liige ja riigikogu liige Tiit Terik. "Koolide ümberkorraldamisega saame luua juurde vajalikke õppekohti."

"Veel täna vesteldes Nõmme Gümnaasiumi direktori ja õppealajuhatajaga sain kinnitust, et nende jaoks tundub kooli ümberkorraldus väga mõistlik mõte," lisas Terik

"Kui gümnaasiumis on ühes lennus rohkem õpilasi, siis on koolil võimalik tõsta õppetöö taset: moodustada lennupõhiseid tasemerühmasid, hõlpsam on pakkuda valikkursusi, teha koostööd tulevaste tööandjatega," ütles linnavolikogu liige Tiit Terik. "Õpilaste suurem arv tagab akadeemilisema õhkkonna ning õpilaste huvidest lähtuvaid mitmekesiseid õppimisvõimalusi saab pakkuda gümnaasium, kus on 300 või enam õppekohta."

"Lisaks sisulisele õppetöö taseme tõstmisele annab lisaväärtust Nõmme Gümnaasiumi ümberkorralduse läbiviimisele asjaolu, et mõlemad koolid saavad tänapäevased õppehooned ning kaasaegse õpikeskkonna," märkis Terik. "Kooli ümberkorraldamisega on planeeritud Raudtee tn 55 maja rekonstrueerimine koos sportimisvõimaluste laiendamisega ning Raudtee tn 73 maja juurde spordikompleksi rajamine."

Pärast ümberkorraldusi on Nõmme Gümnaasiumis 360–450 gümnaasiumikohta ning loodavas põhikoolis 864 põhikoolikohta. Ümberkorraldamisega saab Nõmme linnaosa juurde kuni 450 õpilaskohta. Praegu töötab mitu Nõmme kooli kahes vahetuses ning põhikoolikohtade juurde loomine Nõmme linnaossa aitab seda leevendada. Õhtupoolses vahetuses käivad praegu kolme Nõmme põhikooli 1. ja 2. klasside lapsed (kokku 12 klassikomplekti).

Tallinna Nõmme Gümnaasium asub Nõmme linnaosas ning tegutseb alates 1. septembrist 2006 kahes majas aadressidel Raudtee tn 55 (1.–6. klass, 423 õpilast) ja Raudtee tn 73 (7.–12. klass, 433 õpilast). Kokku õpib koolis praegu 856 õpilast.
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi aastate 2018–2022 arengukavas on eesmärgiks seatud Raudtee tn 55 majas õppekeskkonna parendamine, et tagada riikliku õppekava täitmiseks vajalikud tingimused, ning koolile spordihoone ehitamine, et muuta õpilaste sportimisvõimalused tänapäevaseks.
Kavatsusest korraldada Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber kaheks eraldi õppeasutuseks on teavitatud Nõmme linnaosakogu 4. aprillil 2018, kooli hoolekogu, õpilasesindust, personali ja lapsevanemaid. Kooli hoolekogu, õppenõukogu kui ka õpilasesindus on kooli ümberkorraldamisega nõus.

 

 

Laadimine...Laadimine...