Tallinn tegi riigile ettepanekud lisaeelarve raha jaotamiseks

"Eelkõige on suurema löögi all suure teenusmajanduse osakaalu ja turismisektoriga linnad. Selles osas on vajalik ära oodata kuue kuu tulemused ja pärast seda teha otsus, mis võiks olla potentsiaalne aastane tulubaasi vähenemine ja mis ulatuses tulubaasi langust hüvitatakse," märkis linnapea Mihhail Kõlvart. 

Pilt: Mats Õun

Tallinn tegi riigile ettepanekud lisaeelarve raha jaotamiseks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Eelkõige on suurema löögi all suure teenusmajanduse osakaalu ja turismisektoriga linnad. Selles osas on vajalik ära oodata kuue kuu tulemused ja pärast seda teha otsus, mis võiks olla potentsiaalne aastane tulubaasi vähenemine ja mis ulatuses tulubaasi langust hüvitatakse," märkis linnapea Mihhail Kõlvart. 

Tallinna linnavalitsus esitas valitsusele ettepanekud käesoleva aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu kohta, vahendas BNS ERR-i uudisteportaali.

Kõlvart tegi ettepaneku jaotada investeeringuteks mõeldud 70 miljonit eurot pigem kui tulubaasi täiendamise meede kohalike omavalitsuste objektidele, mis on kohaliku omavalitsuse 2020. aasta eelarves või oli kavas 2021. aastal. Ta täpsustas, et see puudutaks neid objekte, mille osas on planeering kehtestatud ja projekteerimine teostatud, kuid ehitushanget ei ole veel tehtud. Kõlvart kutsus üles mitte seadma ülempiiri maksimaalsele toetusele. Ühtlasi tegi ta ettepaneku määrata, mitu projekti omavalitsuse kohta võib esitada ning protsenti, mis ulatuses projekti kogumaksumusest võib katta riigi toetusmeetme vahenditest.

Kõlvart selgitas, et väheneva tulubaasi tingimustes on paljudel kohalikel omavalitsustel kavas koostada negatiivne lisaeelarve, et viia jooksvad kulud vastavusse vähenevate põhitegevuse tuludega, et täita seaduse nõue, mille kohaselt peab põhitegevuse tulem olema positiivne.

"Lisaks mõjutab vähenev tulubaas ka võlakoormust, kuna olemasolevate võlakohustuste osakaal põhitegevuse tuludesse suureneb ehk laenukoormus kasvab, ilma et laenu juurde võetaks. Paljudel kohalikel omavalitsustel oli kavas ka 2020. aastal võtta laenu investeeringuteks, kuid osaliselt katta investeeringuid ka tulude arvelt. Sellistes tingimustes kaaluvad paljud omavalitsused ka investeerimistegevuse eelarves objektide vähendamist, mistõttu saaks riigilt saadava investeeringute toetuse abil ellu viia kohaliku omavalitsuse enda tulude arvelt 2020. aastaks kavandatud investeeringud," kirjutas Kõlvart.

Oluline on projektide kiire koostamine

Tallinna linnapea rõhutas, et oluline on ka mõista, et nii lammutuse puhul kui ka energiatõhususe projektide puhul peab eelnevalt olema vastavalt lammutusprojekt, energiaaudit ja rekonstrueerimise projekt, seega, kui ootus on, et esitatakse taotlused uute objektide kohta, siis on nende realiseerimiseni kuluv ettevalmistusperiood arvestatavalt pikk ja reaalsete hangeteni kiiresti ei jõuta.

Seega oluline on kohaliku omavalitsuse võimekus projekte kiiresti koostada ja menetleda ning hankeid korrektselt korraldada, mida praegust olukorda arvestades võib olla raske saavutada. "Seetõttu on lihtsamini realiseeritavad juba ettevalmistusprotsessi läbinud projektid, mille osas aga ei ole veel hankesse jõutud," märkis Kõlvart.

Kohalike teede hoiu 30 miljoni euro suuruse toetuse osas nõustub Kõlvart jaotusega samadel alustel nagu kohalike teede toetuste puhul.

Tulubaasi stabiliseerimiseks mõeldud 30 miljoni euro suuruse toetusfondiga soovib Kõlvart tagada kohalike omavalitsuste tulubaasi vähenemise hüvitamisel kohalikele omavalitsustele tulumaksutulu ja tasandusfondi vahendite säilimise vähemalt 2019. aasta tegeliku täitmise tasemel.

"Eelkõige on suurema löögi all suure teenusmajanduse osakaalu ja turismisektoriga linnad. Selles osas on vajalik ära oodata kuue kuu tulemused ja pärast seda teha otsus, mis võiks olla potentsiaalne aastane tulubaasi vähenemine ja mis ulatuses tulubaasi langust hüvitatakse. Tegelikkus saab selgeks alles suvel-sügisel, sest suuremad koondamised ettevõtetes on alles ees ning hetkel leevendab ajutiselt olukorda töötukassa meede," selgitas Kõlvart.

Kõlvart tegi ka ettepaneku jätta tulude stabiliseerimise meetme jaotamine kogusummas 30 miljonit eurot teise poolaastasse. Ta tõi põhjenduseks, et alles juunis-juulis on võimalik teha tegelikke kokkuvõtteid kohalike omavalitsuste saamata jäävatest tuludest, tulubaasi langusest ja eriolukorrast tulenevatest täiendavatest tegelikest kuludest.

Kõlvart märkis veel, et arvestades, et suurem osa asutustest on suletud, kuid töötasud säilitatakse kolmeks kuuks, on oluline tagada saamata jäävate tulude hüvitamine vähemalt perioodil märts-mai 2020.

Laadimine...Laadimine...