Tallinn toetab noorsootöö tegevuste laiendamist

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tutvustas kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuundade programmi tulemusi – kahe aasta eest käivitatud programmi eesmärgiks oli laiendada noorsootöös osalemise võimalusi Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas ning suurendada noorte kaasatust.

Pilt: Scanpix

Tallinn toetab noorsootöö tegevuste laiendamist

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tutvustas kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuundade programmi tulemusi – kahe aasta eest käivitatud programmi eesmärgiks oli laiendada noorsootöös osalemise võimalusi Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas ning suurendada noorte kaasatust.

Programmi tegevustega loodi sobiv arengukeskkond tõrjutusriskis noortele, pakuti eneseteostust võimaldavaid tegevussuundi (nt muusika, sport, fotograafia), soodustati noorte tuumikgruppide tekkimist noortekeskuste juurde, edendati noorsootööd mõjutavate osapoolte koostööd. Programmi raames tekkinud koostöövõrgustik aitas kaasa ühises infoväljas planeerimisele ja tegutsemisele, soodustas uute koostöövormide teket noorsootöö tegijate vahel ning uusi koostöösuhteid noorsootöö tegijate ja teiste osapoolte vahel (nt koostöö koolide ja vabaühendustega).

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul oli Tallinna osalemine eelmainitud programmis märgilise tähendusega, mille raames tegid linn ja riik tihedat koostööd noorsootöö arendamisel ning kogemuste jagamisel.

"Kindlasti aitas see viia teenused just nende noorteni, kes mingil põhjusel olid jäänud noorsootööst kõrvale ja jõuda ka neisse piirkondadesse, kus tegevusi noortele ei ole piisavalt. Näiteks loodi lisategevusi Lasnamäele Raadiku piirkonna noortele ning palgati täiendavalt noorsootöötajaid noortele tegevuste korraldamiseks," rääkis Belobrovtsev. "Kuna programmi välisrahastus lõppeb tänavu, siis oli linnale mõjuanalüüs vajalik, et kavandada edasisi samme noorsootöö arendamisel ja noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks."

Tallinna linna 2020. aasta eelarvesse on planeerinud täiendavalt enam kui 130 000 eurot kõige tõhusamate programmide tegevuste jätkamiseks.

Programmi "Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuund" eesmärgiks oli kaasata rohkem noori ja laiendada nende võimalusi noorsootöös osalemiseks. Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosad läbisid SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidud arenguprogrammi, kus analüüsiti olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove, püstitati eesmärgid ja koostati tegevuskava nende saavutamiseks. Kokku töötati välja kümme programmi, mis keskendusid olemasolevate noorsootöö teenuste arendamisele, uute teenuste loomisele ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamisele.

Programmi kogumaksumus oli 880 105 eurot. Programmi tegevusi rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Programmi tegevuste mõjuanalüüsi teostas MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, uuringuraporti autoriteks on Jaan Aps, Aune Lillemets ja Carmen Akkermann. Uuringuga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Laadimine...Laadimine...