Tallinna lepingulistele partneritele ja ettevõtjatele suunatud abipakett panustab töökohtade säilimisse

Meetmete pakett toetab kaude ka paljude linnaelanike töökohtade ja elukvaliteedi tavapärase taseme säilimist.

Pilt: Mats Õun

Tallinna lepingulistele partneritele ja ettevõtjatele suunatud abipakett panustab töökohtade säilimisse

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Meetmete pakett toetab kaude ka paljude linnaelanike töökohtade ja elukvaliteedi tavapärase taseme säilimist.

Tallinna Linnavalitsuse poolt sel kolmapäeval heaks kiidetud linna ettevõtlusvaldkonna abimeetmetega toetatakse riigi majandust ettevõtjatele abikäe ulatamise kaudu. 

Esimese laine toetusmeetmed, mille mõju linnaeelarvele võib ulatuda kuni nelja miljoni euroni, on mõeldud kiirreageerimisena eriolukorra esmase negatiivse mõju leevendamiseks, vajadusel rakendatakse täiendavaid meetmeid. Esitletud abimeetmed on suunatud eelkõige neile ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.

"Praegused meetmed on mõeldud esialgse šoki üleelamiseks. Tasub meeles pidada, et abipakett on küll otseselt ettevõtjatele sihitud, aga selle kaudne mõju on palju laiem," sõnas abilinnapea Aivar Riisalu. "Oleme arvestanud sellega, et linna omatulu väheneb meetmete rakendumisel, aga teades, et ettevõtjaid abistades toetame ka inimeste töökohtade säilimist, on see ainuvõimalik tee," lisas ta.

Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid kriisi võimalikult valutult üle elada uksi sulgemata ja inimesi koondamata. "Tänases situatsioonis on ettevõtjatele abiks iga euro, mis kätte jääb. Toonitan veelkord, et ettevõtjaid peab toetama, sest kui neil läheb pöördumatult halvasti, kaovad ka töökohad ning paljude linlaste elukvaliteet kannatab," sõnas Riisalu.

Ettevõtjate toetuspakett koosneb nii kiiremast linnapoolsest arvete tasumisest, eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise probleemide või tarneraskuse korral lepingujärgsetest sanktsioonidest loobumisest ning ka tähtaegade pikendamisest mõistliku aja võrra. Lisaks rakendatakse pikaajalistes lepingutes võimaluse korral lühemaid maksesamme.

Olulise meetmena rakendatakse ka maksusoodustust – nimelt 50 protsendi ulatuses reklaamimaksu puhul tingituna asjaolust, et välireklaamiturg on oluliselt vähenenud. Ehitise pinna kasutusse andmise lepingud reklaami ja teabe eksponeerimise eesmärgil vabastatakse üüri tasumisest täies mahus. Vähemtähtis pole ka linna lepingupartnerite üüri- ja kasutustasude vähendamine. Näiteks linna üürnikud vabastatakse üüri tasumisest täielikult, välja arvatud juhul, kui pinda kasutatakse büroopinnana, sel juhul alandatakse üürihinda 20 protsenti. Teatud lepingute puhul võidakse läheneda ka juhtumipõhiselt. Vastu võeti ka otsus, et kõik Tallinna Turgude haldusalasse kuuluvad üürnikud vabastatakse üüritasust kuni 100 protsenti.

Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste kulud hüvitatakse selles osas, mille eest on juba makstud. Otsus puudutab ürituste korraldajaid, kes on linnale esitanud ürituse osalise toetamise taotluse, on toetuse kätte saanud, kuid on olnud sunnitud eriolukorra tõttu ürituse kas ära jätma või edasi lükkama.

Meetmed on planeeritud kestma kolmest kuust aasta lõpuni sõltuvalt spetsiifikast. Nende rakendamine vähendab Tallinna omatulu ja sellega arvestamiseks valmistab linnavalitsus ette linna lisaeelarve.

2019. aastal oli linnal tehinguid kokku ligikaudu 16 000 ettevõtjaga.

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamisel on leitavad Tallinna kodulehelt.

Laadimine...Laadimine...