Tallinna linnakassasse laekus kaheksa kuuga 522,4 miljonit eurot

Käesoleva aasta kaheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 522,4 miljonit eurot, mis ilma finantseerimistegevuseta moodustab 70,2% aastaks planeeritud laekumistest.

Pilt: Scanpix

Tallinna linnakassasse laekus kaheksa kuuga 522,4 miljonit eurot

Toimetaja: Toomas Raag

Käesoleva aasta kaheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 522,4 miljonit eurot, mis ilma finantseerimistegevuseta moodustab 70,2% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kaheksa kuuga 332,5 miljonit eurot, mis moodustab 67,8% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 309,8 miljonit eurot ehk 68,5% aastaks planeeritust, maamaksu 13,9 miljonit eurot ehk 53,3% ning kohalikke makse 8,8 miljonit eurot ehk 70,3% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kaheksa kuuga 59,3 miljonit eurot ehk 69,7% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kaheksa kuuga 1 385 400 eurot, moodustades 68,8% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 120,9 miljonit eurot, mis  moodustab 78,7% rahakäibe plaanist.

Linna investeerimistegevusest laekus kaheksa kuuga 8,3 miljonit eurot ehk 64,5% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kaheksa kuuga kokku summas 471,7 miljonit eurot, mis moodustab 59,9% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 406 miljonit eurot, mis moodustab 64,5% aastaks kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 57,4 miljonit eurot ehk 41,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,3 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes augustikuu lõpu seisuga 104,1 miljonit eurot.

 

Laadimine...Laadimine...