Tallinna linnavalitsus kutsub üles: registreerige end tallinlaseks!

"Tallinlaseks olemine annab inimestele mitmeid eeliseid, seda alates tasuta ühistranspordist, mis kehtib ka linna piires rongiliiklusele," ütles linnapea Taavi Aas. "Uuest aastast tõstame linnakassast makstava eakate pensionilisa määra 100 eurole, sellele lisanduvad erinevad apteegisoodustused."  

Pilt: Scanpix

Tallinna linnavalitsus kutsub üles: registreerige end tallinlaseks! (1)

"Tallinlaseks olemine annab inimestele mitmeid eeliseid, seda alates tasuta ühistranspordist, mis kehtib ka linna piires rongiliiklusele," ütles linnapea Taavi Aas. "Uuest aastast tõstame linnakassast makstava eakate pensionilisa määra 100 eurole, sellele lisanduvad erinevad apteegisoodustused."  

"Tallinlaseks olemine annab inimestele mitmeid eeliseid, seda alates tasuta ühistranspordist, mis kehtib ka linna piires rongiliiklusele," ütles Aas. "Uuest aastast tõstame linnakassast makstava eakate pensionilisa määra 100 eurole, sellele lisanduvad erinevad apteegisoodustused."  

Aas osutas veel, et Tallinn on üks väheseid omavalitsusi, kus linn maksab lasteaiatoidu toetust nii, et seda toitu saab tasuta. Lisaks on tulevikus kavas järk-järgult laiendada mahetoidu pakkumist lasteaedades. Samuti on tasuta gümnaasiumitoit.

"Tallinnas on ligi kümme aastat toimiv munitsipaalelamuehitus," sõnas Aas. "Oleme ehitanud munitsipaalmaju noortele peredele, linna hallatavate asutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele, meditsiinitöötajatele ning õpetajatele. Niisamuti jätkame sünnitoetuse ja esmakordselt kooli mineva lapse toetuse maksmisega. Tallinna ranitsatoetus on 320 eurot."

Rahvastikuregistri andmeil elas täna hommikuse seisuga pealinnas 448 815 inimest, aasta algusest on Tallinna elanike arv kasvanud 5192 inimese võrra. Aasa sõnul on eesmärk lähiajal jõuda 450 000 tallinlaseni. 400 000 piiri ületas linn 2004. aastal.

Linnapea Taavi Aas märkis, et Tallinna raad tunneb rõõmu igast uuest väikesest ja suurest pealinlasest. "Üha kasvav linnaelanike arv on ühelt poolt märk sellest, et linn areneb ning teisalt tunnustus nii meie senitehtule kui eesmärkidele," nentis Aas. "Elanike arvu kasvuga kaasneb ka linna tulubaasi kasv, mis omakorda aitab parandada linlaste heaolu. Me jätkame senisel kursil, seades linlaste hüved olulisemaks prioriteediks."

Elukohateadet on võimalik esitada kas esitatava elukoha aadressi järgsele linnaosa valitsusele sinna kohale minnes, saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, saates digitaalse allkirjaga e-posti teel või kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee  Lähemalt leiab infot elukoha registreerimisest http://www.tallinn.ee/est/Teenus-Elukoha-aadressi-muutmine-rahvastikuregistris

Samuti on Tallinnas välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem, sh sünnitoetus, lapsehoiuteenuse hüvitamine, erinevad vajaduspõhised peretoetused, toimetulekutoetus, pensionilisa jpm. 

 

 

 

 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...