TEADLANE: Eesti keeleta kaob ka põhjus oma riiki hoida

Mõnda teist keelt eelistades kaotavad elanikud Eestiga emotsionaalse sideme ning kaob ka põhjus seda maad hooldada ja kaitsta, nendib keeleteadlane Martin Ehala neljapäeval tähistatava emakeelepäeva eel.

Pilt: valitsus.ee
Kultuur Haridus

TEADLANE: Eesti keeleta kaob ka põhjus oma riiki hoida (10)

Kai Maran

Mõnda teist keelt eelistades kaotavad elanikud Eestiga emotsionaalse sideme ning kaob ka põhjus seda maad hooldada ja kaitsta, nendib keeleteadlane Martin Ehala neljapäeval tähistatava emakeelepäeva eel.

"Magistritöödest on reaalteadustes juba suurem osa inglise keeles," tõdes Ehala. "Erialatöid valdavalt inglise keeles kirjutanud noortel on tööle minnes eestikeelne erialane eneseväljendus üsna kindlalt nõrgem."


Samas peab Ehala üsna loomulikuks ingliskeelseid doktoritöid. "Nende kaitsmisel on tihti vaja väliseksperte, kui Eestis valdkonna eksperte ei leidu," nentis ta. "Suurem probleem on ingliskeelsed õppekavad. Neid on magistritasemel juba kolmandik ja seal õpib ka suur hulk eesti emakeelega üliõpilasi. Selline olukord, kus üliõpilased rahvusest sõltumatult suhtlevad inglise keeles, mõjutab neid ka hiljem töökohal teisest rahvusest inimestega inglise keeles rääkima. Nii muutub töökeskkond üha ingliskeelsemaks ja märgata võib hoiakut, et ingliskeelne suhtlus ongi loomulik. Aga see, kui teist keelt peetakse enda omast paremaks, on ikka üsna postkolonialistlik suhtumine."


Teenindaja räägib vaid inglise keeles


Võõrkeele domineerimist võib näha ka avalikes paikades. "Näiteks suhtlevad paljudes eri maade rahvustoite pakkuvates restoranides või poodides klienditeenindajad ainult võõrkeeles," ütles Ehala. "See, et klient on kuningas, on väga hea põhimõte. See tähendab, et klient valib keele, mitte vastupidi. Peaksime seda nõudma! Kadakasaksluse uuem vorm on seegi, kui firmanimes asendub eestikeelne hotell võõrkeelse hotel-iga."


Vaid inglise keeles saab suhelda teenindajaga ka näiteks nii mõneski mainekas Tallinna juuksuritöökojas.


Eesti keele elujõud sõltub Ehala hinnangul selle teadlikust hoidmisest: "Kui eesti keelt ja eesti keelega seotud identiteeti ei ole, siis kaotavad elanikud selle maaga ka emotsionaalse sideme. Kaob põhjus seda maad hooldada ja kaitsta. Kui järgmisel aastal on parem kuskil mujal, jäädakse sinna. Nendele jääb kodumaa Pihkva oblasti sarnaseks ääremaaks. Riik säilib, kuni elab inimesi, kes seda keskuseks peavad."


Teaduskeel täitsa elujõuline


Omakeelse teaduskeele säilimise osas on keeleteadlane siiski üsna optimistlik. "Eestikeelse teaduskeele areng sõltub teadlaste endi soovist seda arendada," lausus Ehala. "Kuni teadlastel jätkub soovi emakeelset teadusterminoloogiat arendada, lähevad uued omakeelsed terminid õpikutes, populaarteaduses ja ülikooliõppes ka käiku. Kui õppejõud ja teadlased aga mingil hetkel tunnevad, et seda pole vaja, kahjustaks see eestikeelset teadusterminoloogiat väga. Tahaks loota, et nii ei juhtu. Emakeelse teadusterminoloogia arengut toetab ka riiklik programm. Vastutustunne ja soov arendada Eesti teadusterminoloogiat igas valdkonnas on minu arvates olemas."


Tänu emakeeleõpetaja Meinhard Laksi algatusele hakati Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva riikliku tähtpäevana emakeelepäevana tähistama esmakordselt  1999. aastal. Peterson kuulutas kakssada aastat tagasi oma luules, et eesti keel võiks olla igaveste kultuuriväärtuste kandja.

 

 

 

Emakeelepäev toob konverentsi, konkursi ja kontserdi

 

• Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) korraldab 14. märtsil kell 11 emakeelepäeva konverentsi "Kas tõesti häbeneme riigikeelt?". Üritus on kõigile tasuta, nõutud on eelregistreerimine raamatukogu veebilehe kaudu.


• Haabersti noortekeskus tähistab emakeelepäeva omaloomingu konkursiga, parimad saavad auhinnad noortekeskuse (Õismäe tee 88a) omaloominguõhtul 14. märtsil kell 16.


• Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) algab 14. märtsil kell 19 tasuta emakeelepäeva kontsert "Pooltund emakeelega". Kolmanda korruse kammersaalis esinevad tüdrukutekoor Nõmmelill ja tütarlasteansambel Fiore. Klaveril Õnne-Ann Roosvee.

10 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...