Teadlane: lendorav võib Eestis välja surra viie aasta jooksul

Eesti põlismetsade tähelepanuväärseimaks sümboliks peetav lendorav (Pteromys volans) võib Eestis välja surra järgneva viie aasta jooksul ja populatsiooni ei pruugi hääbumisest päästa ka metsaraie peatamine.

Teadlane: lendorav võib Eestis välja surra viie aasta jooksul

Eesti põlismetsade tähelepanuväärseimaks sümboliks peetav lendorav (Pteromys volans) võib Eestis välja surra järgneva viie aasta jooksul ja populatsiooni ei pruugi hääbumisest päästa ka metsaraie peatamine.

"Lendorava tulevik on Eestis suuremas ohus, kui seni arvatud," ütles reedel BNS-ile Tartu Ülikooli zooloog Jaanus Remm, kelle sõnul on lendorava populatsiooni suurus hinnanguliselt vähem kui sada looma ja tema asurkond võib välja surra viie aasta jooksul.

Remm selgitas, et lendorav asustab 80-120 aastaseid haava-kuuse segametsi, mille hulk on viimasel aastakümnel aina vähenenud.

"Haavad on liigile olulised pesapaigad, sest neis leidub sobivaid puuõõnsuseid. Oluline tegur liigi halvas käekäigus on elupaikade killustatus," rääkis Remm.

"Lendorav on piiratud levimisvõimega liik, kes tegutseb vaid puudel ja maapinnal ei liigu. Rohkem kui 50 meetri laiused lagedad alad, sealhulgas raiesmikud on talle märkimisväärseks takistuseks."

Teadlase sõnul näitab üle poole sajandi kestnud tugev langustrend, et mängus on tundmata tegureid, mis võivad olla pärit kaugemast minevikust, kui esiti arvata oskame.

"On selge, et liigi olukord on nõnda täbar, et paljast metsaraie peatamisest lendorava elupiirkonnas ei piisa, et populatasiooni hääbumist vältida," ütles Remm.

Tema sõnul ei tasu siiski lootust kaotada ja käsi rüppe lasta.

"Lisaks elupaikade kaitsele ja taastamisele on vajalik tugiasurkonna loomine, teadusuuringud ja seire, huvigruppide koostöö ning kõigil aladel rahvusvahelise tippkompetentsi kaasamine. Väheoluline ei ole Eesti rahva poolehoid," ütles zooloog.

Laadimine...Laadimine...