1 kommentaari

kapõllumees

Vasta kommentaarile

Probleem ei ole mingis kliima põhjustes vaid ebaväärikas põllumajandus saaduste tootmises.On vaja ükskord lõpetada maapinna,põhjavee,õhu ja toodangu mürgitamine ja sellega seoses otsene looduses elavate liigikaaslaste mõrvamine ning ka inimeste terviseriskide suurendamine.Õige põllundus põhineb kompleksel tootmisel ja reguleeritud maaviljeluses.

Laadimine...Laadimine...