Terik: Tallinna volikogus oli tänavu kesksel kohal keskkonnahoid

Tallinna volikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on lõppeva aasta üheks keskseks märksõnaks olnud keskkonnahoid.

Pilt: Ilja Matusihis

Terik: Tallinna volikogus oli tänavu kesksel kohal keskkonnahoid

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna volikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on lõppeva aasta üheks keskseks märksõnaks olnud keskkonnahoid.

"Volikogu otsustas märtsis muuta avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korda, mille kohaselt ei tohi linna avalikel üritustel 1. oktoobrist kasutada ühekordseid nõusid," ütles Terik.

"Sellele järgnes aprillis Tallinna liitumise heakskiitmine linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 eesmärgiga muuta Tallinn aastaks 2050 süsinikuneutraalseks. Augustis muutis volikogu linna jäätmehoolduseeskirja, samuti kiideti heaks, et linn osaleb projektis "Ökosaared - Urban Eco Islands", kus Aegna saar ja Helsingi Vasikkasaari kujuneksid säästva loodusturismi sihtkohtadeks."

"Ka novembris toimunud Tallinna visioonikonverents keskendus keskkonnatemaatikale ning kandis tänavu pealkirja "Keskkonnateadlik Tallinn – eesmärk, mitte loosung"," lisas Terik.

Tavapäraselt on teine suurem volikogu töö valdkond olnud planeeringud. Suurematest planeeringutest algatati lõppeval aastal  Vanasadama ja selle lähialade detailplaneeringud. Siia alla kuuluvad A- ja D-reisiterminali ala, kruiisiterminal, samuti hõlmab see rannapromenaadi ja Admiraliteedi basseini ümbrust.

Sügisel korrastas volikogu mitmete toetuste maksmise korda. Näiteks liideti ühte määrusesse korteriühistutele suunatud toetused  Lisaks muudeti niinimetatud universaaltoetuste maksmise korda.

Sel aastal on toimunud 20 linnavolikogu istungit, menetletud on 201 eelnõu, vastu on võetud 154 otsust ja 23 määrust, arupärimisi on esitatud on 140.

Kõigil tänavustel istungitel on osalenud 23 volikogu liiget. Kõige aktiivsemad Tallinna linnavolikogu liikmed on olnud Mart Luik, Kristen Michal, Mart Kallas, Priidu Pärna, Siim Tuisk, Ülle Rajasalu, Leonid Mihhailov, Enno Tamm ja Maksim Volkov.

Laadimine...Laadimine...