Terras ja Madise arutasid ajateenijate probleemide lahendamise teid

Kaitseväe juhataja Riho Terras ja õiguskantsler Ülle Madise arutasid teisipäeval olnud kohtumisel muuhulgas ajateenijatel tekkida võivate probleemide lahendamise võimalusi.

Pilt: Scanpix
Eesti

Terras ja Madise arutasid ajateenijate probleemide lahendamise teid

Kaitseväe juhataja Riho Terras ja õiguskantsler Ülle Madise arutasid teisipäeval olnud kohtumisel muuhulgas ajateenijatel tekkida võivate probleemide lahendamise võimalusi.

"Meil on õiguskantsleriga juba traditsiooniliselt hea ja tihe koostöö," ütles Terras kaitseväe peastaabi teatel. "Kuna aga oleme astumas suurt sammu ajateenijate arvu suurendamisel 3200 ajateenijalt 4000-ni, siis oli väga vajalik õiguskantsleri kantseleiga täpsustada koostöövorme." Terras lisas, et tööalased konsultatsioonid kaitseväe peainspektoriteenistuse ja õiguskantsleri kantselei vahel on olulised.

Koos Terrasega osalesid kohtumisel ka kaitseväe peainspektor kolonel Mirko Arroküll ja kaitseväe õigusvahemees kapten Karel Brandt.

Kohtumise peamiseks teemaks kujunes arutelu ajateenijate probleemide kvaliteetse lahendamise kiirendamise üle, kus nii kaitseväel kui ka õiguskantsleri kantseleil oma kindel funktsioon.

"Oleme täheldanud, et viimastel aegadel on ajateenijate tõsiste muredega pöördumiste arv meie poole vähenenud. Loodame, et see näitab, et probleeme kaitseväes ongi vähem," ütles Madise. "Oleme ka oma kompetentsi tõstnud just enam ajateenijaid huvitavates küsimustes. Sageli anname nõu ajateenijatele, kes tahavad teada oma õigusi lapse sünni korral, arstiabi kättesaadavuse küsimuses. Uuena on tulnud kaebusi ka küsimuses, miks osa kaitseväekohuslasi ei pea teenistust läbima."

Kaitsevägi on seadnud endale eesmärgiks vähendada ajateenistusse kutsutute väljalangevust. "Kui see on olnud paar aastat tagasi ligikaudu 20 protsenti, siis hetkel saame juba öelda, et see on lähenemas 10l protsendile," ütles Terras. "Mis näiteks Šveitsiga võrreldes on isegi positiivne, kuna selles riigis on väga sarnaste teenistuskohutuste juures väljalangevus 16 protsenti."

Üks enimlevinuid põhjuseid ajateenistuse enneaegseks lõpetamiseks on terviseprobleemid ning arvestades asjaolu, et kehtivaid tervisenõudeid uuendatakse, siis on selles valguses kahe ametkonna koostöö eriti oluline.

Laadimine...Laadimine...