Terviseamet: meile saavad esitada kaebusi nii patsiendid kui arstid

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud Eesti perearstide seltsi juhi Le Vallikivi väide, et terviseamet ei menetle arstide tehtud kaebusi, ei vasta terviseameti hinnangul tõele. 

Pilt: Scanpix

Terviseamet: meile saavad esitada kaebusi nii patsiendid kui arstid

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud Eesti perearstide seltsi juhi Le Vallikivi väide, et terviseamet ei menetle arstide tehtud kaebusi, ei vasta terviseameti hinnangul tõele. 

Vastulause Eesti Päevalehe artiklile "Arstid: meil ei lasta kaebusi esitada, kui märkame kolleegi eksimusi"

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud Eesti perearstide seltsi juhi Le Vallikivi väide, et terviseamet ei menetle arstide tehtud kaebusi, ei vasta terviseameti hinnangul tõele. 

Terviseamet selgitab mistahes kaebuse puhul välja juhtumi asjaolud ning alustab vajadusel riiklikku järelevalvemenetlust, küsides vajadusel sisulist hinnangut tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonilt. "Siinkohal tahan rõhutada, et eriti tõsiselt suhtume just sellesse informatsiooni, mis tuleb tervishoiutöötajatelt," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. Jürilo sõnul tuleb enamus kaebusi arstide töö kohta ametile tõepoolest patsientidelt, kuid siin pole küsimus terviseameti tahtes. "Möönab ju Vallikivi isegi, et Eesti on väike ja üksteise peale kaebusi esitada ei soovita."

Jürilo nõustub sellega, et Eestis ei ole senini  riigiülest süsteemi, milles registreerida tervishoius tehtud vigu  ja tüsistusi ehk nii-nimetatud ohujuhtumeid, samuti pärsib ravivigadest teatamist hirm süülise vastutuse ees. "Samas on teenuseosutajatel kohustus tagada ravikvaliteet ja patsiendiohutus ning enamus raviasutusi analüüsib tehtud vigu ja teeb sellest oma järeldused, samuti on riiklikul tasandil algatatud patsiendikindlustuse käivitamise arutelud," ütles Jürilo. "Ohujuhtumitest teavitamise eesmärk pole algatada karistusaktsioone, vaid see on oluline osa kvaliteedi teadlikust arendamisest."

Ka täna kehtiva regulatsiooni kohaselt peab tervishoiuteenuse osutaja teenuse kvaliteedi hindamiseks ning riskide vähendamiseks taotlema arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjonilt hinnangut vaidlust tekitanud tervishoiuteenuse osutamise juhtumile.

 

Laadimine...Laadimine...