2 kommentaari

lugeja

Vasta kommentaarile

https://www.eesti.ca/15-september-2017-tallinn-estonia-akadeemik-endel-lippmaad-voidi-murgitada/article53609

lisaja

Vasta kommentaarile

Tervisekontroll viiakse läbi töökeskonna riskiteguri suhtes. Näiteks töö kõrgustes, istuv tööviis, töö kemikaalidega jne. Töötaja terviseandmed peavad vastama riskiteguri nõuetele.
Küllaltki sarnane juhiloa taotlemisega.
Töötervishoiuarst tohib tööandjale teatada vaid seda, kas töötaja sobib töötama või mitte. Aga miks sobib või ei sobi, seda teatada ei tohi. Terviseandmed on teatavasti delikaatsed isikuandmed, mille töötlemist sätestab Isikuandmete kaitse seadus. Selle rikkumine toob töötervishoiuarstile kaasa kohtuasja, lisaks on ka kohtuväline menetleja - Andmekaitse Inspektsioon.

Laadimine...Laadimine...