Tervisenõukogu jagas toetusi linna terviseprojektidele

Tallinna Tervisenõukogu koosolekul tehti kokkuvõtteid mullustest terviseprojektidest ning määrati linna toetused tänavu esimesel poolaastal läbiviidavale terviseprojektile kokku 15 000 euro ulatuses.

Pilt: Raepress

Tervisenõukogu jagas toetusi linna terviseprojektidele

Tallinna Tervisenõukogu koosolekul tehti kokkuvõtteid mullustest terviseprojektidest ning määrati linna toetused tänavu esimesel poolaastal läbiviidavale terviseprojektile kokku 15 000 euro ulatuses.

2. veebruaril toimunud koosolekul andsid tervisenõukogu liikmed Tallinna abilinnapea Merike Martinson ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg lühiülevaate kohtumisest Riias, kus toimus Balti riikide linnade konverents "Alkoholi kuritarvitamise piiramine Balti riikides" ("Possibilities of Municipalities to Prevent and Reduce Alcohol-related Harm"). Konverentsil kirjutati linnapeade tasandil alla koostöömemorandumile laste ja noorte alkoholile ligipääsu vähendamiseks kaasates erinevaid ametkondi, kodanikeühendusi ning rakendades meetmeid alkoholi kättesaadavuse vähendamiseks poodides ja reklaamitavates eripakkumistes. Arvestades teema olulisust otsustati järgmisel Tervisenõukogu koosolekul anda põhjalikum ülevaade naaberriigi ennetustegevusest.

Nõukogu tutvus põhjalikult linnaosadelt osaliseks finantseerimiseks esitatud 15 projektiga, samuti seitsme projektiga mittetulundusühingutelt. Summas 15 000 euro otsustati toetada kuue linnaosa ja viie MTÜ projekte. Projektid on erinevatest tervisedenduse valdkondadest ja suunatud Tallinna linna erinevas vanuses elanikele, eeskätt laste ja noorukitele. Nendeks on Tervisepäevad Mustamäe ja Lasnamäe linnaosades, jüriööjooks ja lasteaedade spordipäev Pirital, erinevad kooliõpilastele suunatud terviseüritused Haabersti ja Pirita linnaosades. Vähekindlustatud peredele toimub toitumiskoolitus Mustamäel ja tervisespordisari Haabersti linnaosas, eakatele viiakse läbi tervisepäevad Kesklinnas, Haabersti ja Nõmme linnaosades. Kesklinnas korraldatakse südamenädalal Sparta ja Reval spordiklubide kaasamisega linnaosa elanikele erinevaid loenguid tervislikust elulaadist, tutvustatakse spordiklubide võimalusi treeningutel osalemiseks. Nõmme linnosas jätkatakse koolitustega lastevanematele, kes vajavad suuremat toetust ja abi laste kasvatamisel ning oskuste ja teadmiste täiendamist erinevate probleemidega toimetulekuks.

Mittetulundusühingute erinevate projektide tegevused on suunatud laste ülekaalulisuse ohjamisele, esmaabi õpetamisele Haabersti lasteaedades, tervise õpetamisele toimetulekuraskustega perede lastele Tähetorni Lastekeskuses, madala haridustaseme, sissetuleku ja sotsiaalse staatusega noorte lapsevanemate nõustamisele Caritase perekeskuses ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsile visioonikonverentsi "Tervise tuhat tahku" läbiviimisele.

Laadimine...Laadimine...